SMART Triage voor ziekenhuizen en ambulance voor samen beslissen

3 juni 2024
Apps
Nieuws

Het LUMC, Alrijne, Groene Hart Ziekenhuis en Hecht RAV Hollands Midden behoren tot de eerste regio in Nederland die een zorgcommunicatieplatfom ontwikkelt waarmee zorgverleners op afstand met de ambulance mee kunnen beoordelen. Het transformatieplan van deze SMART Triage hebben ze bij de zorgverzekeraars ingediend. Deze hebben het plan goedgekeurd waarmee het de zogeheten snelle toets succesvol heeft afgerond.

Ondanks de toenemende drukte in de zorgverlening en de toename van complexere zorg, is het belangrijk dat goede zorg bereikbaar en beschikbaar is. Zorgorganisaties zoeken daarom naar oplossingen bijdragen aan de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener en op het juiste moment. SMART Triage is zo’n oplossing.

SMART Triage

SMART Triage staat voor Slimme Medische Applicaties voor Regionale Toepassing bij Triage. Deze vorm van triage moet de beoordeling van patiënten in de ambulance ondersteunen. Daartoe wordt onder meer een beveiligde videoverbinding gebruikt die het mogelijk maakt om live met een medisch specialist in het ziekenhuis af te stemmen. Daardoor kan de medisch specialist op afstand meekijken met de zorgverleners in de ambulance en mee beoordelen wat voor de patiënt de juiste zorg is.

Door deze manier van triage wordt verwacht dat een aantal patiënten na een ambulanceoproep niet zoals gebruikelijk naar het ziekenhuis hoeft maar veilig thuis kan blijven. Een goed voorbeeld van deze werkwijze is het succesvolle HARTc dat nu al wordt toegepast in de regio Hollands Midden. Daar kijkt een cardioloog op afstand mee en beoordeelt of patiënten beter naar het ziekenhuis komt of niet. Door deze manier van triage worden 25% minder patiënten naar het ziekenhuis vervoerd en kunnen zij veilig thuisblijven.

Samen beoordelen via live-verbinding

De ziekenhuizen en de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) zijn van plan om een digitaal platform te ontwikkelen voor de communicatie tussen de zorgverleners.  Het is de bedoeling dat naast een tweeweg videoverbinding onder meer ook patiëntinformatie, vitale parameters en een hartfilmpje live vanuit de ambulance kunnen worden gedeeld met de medisch specialisten in het ziekenhuis. De medisch specialist kan de observaties van de ambulanceprofessional weer aanvullen met informatie uit het ziekenhuisdossier. Met al deze informatie kunnen de medisch specialisten op afstand mee beoordelen welke zorg op dat moment waar nodig is.

In eerste instantie zetten de organisaties het platform in voor patiënten met een neurologische of een cardiologische aandoening en voor kinderen met acute klachten. Bij positieve resultaten van deze manier van triageren wordt ook gekeken naar een bredere toepasbaarheid, zoals andere patiëntgroepen en andere zorginstellingen.

Inmiddels wordt door andere ziekenhuizen en ambulancediensten ook gebruik gemaakt van de zogeheten Stroke Triage App. Bij mensen die getroffen worden door een beroerte, is het van cruciaal belang zo snel mogelijk te beginnen met een behandeling. Dankzij de app kunnen ambulanceverpleegkundigen patiënten met een beroerte sneller naar het juiste ziekenhuis brengen. De initiatiefnemers van de Stroke Triage App denken dat patiënten hierdoor tot ruim een half uur eerder in het juiste ziekenhuis kunnen zijn.