Social media voor bewustwordings-campagne depressies

26 september 2016
Nieuws

Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft het startschot gegeven voor een landelijke publiekscampagne om depressie bespreekbaar te maken en de kennis er over te vergroten. Onder meer social media worden ingezet om de campagne kracht bij te zetten.

De campagne is onder meer samen met de Mental Health Foundation ontwikkeld en richt zich op het algemene publiek. Dit gebeurt door middel van landelijke tv-spotjes en acties op social media met de slogan ‘Herken de signalen en praat erover’.

Impact social media

Onlangs publiceerde ICT&health een artikel op basis van een blog waarin werd geschreven over de toenemende impact van social media, waaronder het gebruik van videofilmpjes, op bewustwording op het gebied van gezondheid. 

Zo kwam recent naar buiten dat er een doorbraak had plaatsgevonden in ALS- onderzoek dankzij de Ice Bucket Challenge uit 2014. Hierbij daagden bekenden en onbekenden elkaar op social media uit om een emmer ijswater over zichzelf heen te gooien. Met deze actie werd er wereldwijd meer dan 200 miljoen dollar ingezameld om meerdere ALS-onderzoeken te financieren.

Herkennen en bespreken depressies

Minister Schippers stelt dat het nodig is om mensen handvatten te geven om depressie bij zichzelf te herkennen en om een depressie bespreekbaar te maken, aldus de bewindsvrouw. Momenteel worstelt 1 op de 20 Nederlanders met een depressie en vormt het de meest voorkomende reden voor ziekteverzuim.  Toch is depressie niet of nauwelijks een onderwerp van gesprek. Mensen weten er weinig van, vinden het lastig om er op te reageren en weten niet hoe ze iemand met een depressie kunnen helpen. Reden dus voor een campagne.

Er is in de afgelopen weken een aantal initiatieven naar buiten gekomen om depressies beter te bestrijden. Een kleine greep:

Anonieme ehealth aanpak depressies

Het Zorginstituut Nederland is vanaf 2017 verantwoordelijk voor het verstrekken van subsidies aan organisaties op het gebied van anonieme e-mental health, onder meer ter bestrijding van psychische aandoeningen zoals depressies. Het instituut neemt deze subsidiering- 2 miljoen euro per jaar -  over van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Sommige mensen schamen zich zodanig voor hun psychische klachten of verslaving dat zij geen (professionele) hulp durven of willen zoeken, aldus het Zorginstituut. Het inschakelen van hulp in een vroegtijdig stadium kan voorkomen dat klachten zich verergeren en tot een zwaardere zorgvraag leiden, zo stelt Zorginstituut Nederland. Saar is anonieme ehealth voor bedoeld.

Werkgerelateerde depressies

Return@Work, een ehealth programma dat werknemers met psychische klachten helpt het werk weer op te pakken, en hun bedrijfsarts ondersteunt in de begeleiding, leidt tot snellere werkhervatting en minder klachten ten opzichte van gebruikelijke begeleiding door de bedrijfsarts. Dat bleek uit een gerandomiseerde proef waarop Trimbos-medewerker Daniëlle Volker op 30 september 2016 promoveert aan Tilburg University.

Het onderzoek kwam mede voort uit vragen van verzekeraar Achmea met betrekking tot langdurig verzuim van  werknemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB). De kosten van verzuim door psychische aandoeningen in Nederland worden geschat op 2 miljard euro per jaar. Psychische klachten, zoals depressie, angst en spanningsklachten, hebben een groot aandeel in langdurig verzuim.  Men wilde weten hoe de verzuimbegeleiding van werknemers met psychische klachten verbeterd kan worden, om zp de verzuimduur van deze werknemers te verkorten.

App tegen depressie

Pfizer Inc., één van de grootste farmaceutische bedrijven wereldwijd, heeft recent in het kader van de bespreiding van depressies een app gelanceerd om mensen die met depressie te maken hebben te motiveren en te bemoedigen.

Rondlopen met depressiviteit kan een overweldigend gevoel geven van geïsoleerd raken en heeft impact op alle aspecten in het dagelijks leven. Steeds meer patiënten gebruiken hun smartphone als ondersteuning bij hun behandeling. De app Moodivator van Pfizer is ontworpen om een aanvulling te geven op de behandeling van patiënten door hen in staat te stellen hun stemmingen te volgen, doelen te stellen en routines in hun leven vast te stellen die ondersteuning kunnen bieden in hun dagelijks leven.

Mobiele apps hebben de potentie om belangrijke hindernissen aan te pakken en real-time ondersteuning te bieden, aldus Pfizer. Moodivator maakt gebruik van een eenvoudige en toegankelijke  interface met aanpasbare functies. Patiënten ontvangen ook bemoedigende en inspirerende berichten om ze te motiveren terwijl ze hun depressie proberen te managen.

 Moodivator is overigens geen vervanger voor de behandeling van depressies, Elke patiënt moet met hun eigen arts zelf bepalen welke behandeling het best bij hen past en met de arts bepalen wanneer de behandeling gestopt kan worden. De app biedt slechts ondersteuning bij de behandeling.