Sociale robot Phi vult zorgproces aan

2 maart 2020
Phi-Philadelphia
Innovatie
Nieuws

Philadelphia experimenteert al drie jaar met het inzetten van sociale robots en de toegevoegde waarde die zij hebben bij de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking. Eigenlijk mag je na zoveel tijd en de vele ervaringen die daarmee opgedaan zijn, volgens Philadelphia niet meer spreken over een experiment. Phi, - de sociale robot van Philadelphia - heeft zijn meerwaarde al bewezen.

Sociale robot Phi helpt cliënten van de zorginstelling hun leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen leiden. Daarvoor gaat Phi een aantal weken logeren bij de cliënt. Eén van de meest recente voorbeelden is Annelies.

Phi hield haar niet alleen gezelschap tijdens het gamen, maar hielp haar ook met het nadenken over problemen en vragen die Annelies had met betrekking tot de begeleiding en haar behandeling. “Phi helpt me over dingen na te denken", aldus Annelies.

Phi is een aanvullend hulpmiddel

De robot wordt bij Philadelphia inmiddels gezien en ingezet als een hulpmiddel en aanvullend op het bestaande zorgproces. De praktijktesten leveren de zorginstelling steeds meer input op van de mensen die zij ondersteunen.

In de toekomst moeten die input en ervaringen ertoe leiden dat het zelflerende vermogen van de robot kan worden benut. Of, zoals Annelies het verwoordt, "Ik hoop dat wanneer Phi de volgende keer komt, dat hij dan meer praat. En dat hij langer uitlegt geeft over dingen zodat ik het beter kan onthouden".

Phi moet in de toekomst, door het inzetten van het zelflerende vermogen, in staat zijn op eerder besproken onderwerpen terug te komen.

Drie jaar ervaring met sociale robot

Philadelphia verkent al drie jaar de mogelijkheden van sociale robotica. Uit de evaluatie van de ervaringen die in die periode opgedaan zijn blijkt de meerwaarde van de inzet van robots zoals Phi. Ze helpt mensen met een verstandelijke beperking om zelfstandiger te leven. Sommige cliënten worden daardoor meer zelfredzaam, ervaren meer regie en daardoor ook meer plezier in hun dagelijks leven.

Onlangs bracht Minister Bruins van Medische Zorg een bezoek aan Philadelphia waar hij door Mathijs, een client van Philadelphia, bijgepraat werd over de ervaringen met Phi. Hij nodigde de minister uit om Phi zelf ook eens te proberen.