Software voor screenen van borstkanker verder ontwikkeld

di 11 oktober 2016 - 09:16
Nieuws

Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost) en enkele Duitse, Amerikaanse en Nederlandse particuliere investeerders hebben meer dan twee miljoen euro geïnvesteerd om Screenpoint Medical, een spin-off van het Radboudumc die software ontwikkelt voor het screenen van borstkanker, verder te ontwikkelen. Het is de bedoeling dat het in 2017 op de markt gebracht wordt.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe generatie Computer Aided Diagnostics (CAD). Deze software gaat radiologen ondersteunen bij het identificeren van verdachte plekjes op röntgenfoto’s. Hiermee wordt de kans op het missen van tumoren verkleind en het aantal onnodige vervolgonderzoeken teruggebracht. Het wordt op dit moment getest in het Radboudumc in Nijmegen en binnenkort ook in het Maastricht UMC+. Nico Karssemeijer, hoogleraar bij de afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, startte in mei 2014 met de ontwikkeling.

Computer kan tumoren herkennen

Volgens Karssemeijer is de hulp van innovatieve computersoftware bij de screening van borstkanker hard nodig. “Borstkanker screening is een van de lastigste gebieden van radiologie, omdat er allerlei vlekjes in mammogrammen zichtbaar zijn en tumoren in allerlei vormen ontstaan”, aldus Karssemeijer. “Het vraagt veel kennis en ervaring om tumoren te kunnen herkennen. Onze software werkt op basis van deep learning-algoritmes.

Met behulp van een enorme database met tumoren kunnen we de computer leren tumoren te herkennen. Onze software helpt radiologen bij het nemen van de juiste beslissingen. De financiële investering biedt ons de mogelijkheid de software verder te ontwikkelen zodat die helemaal zelfstandig kan werken als een uitstekende radioloog.”

De software moet vooral een verschil gaan maken bij bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, die wereldwijd in veel landen worden uitgevoerd. In Nederland krijgt elke vrouw vanaf vijftig jaar een oproep zich om de twee jaar te laten testen.
 

Enorme impact

“Elke beoordeling is een risicoanalyse”, stelt Karssemeijer. “In de eerste plaats willen we natuurlijk geen tumoren missen. Maar we kunnen ook niet doorverwijzen voor een vervolgonderzoek bij elke mammogram waarbij we twijfels hebben. De impact van die beslissing bij vrouwen is enorm. We zetten hun wereld op de kop en ze verkeren soms dagenlang in enorme onzekerheid. Daarnaast kan vervolgonderzoek leiden tot onnodige ingrepen. Als wij dus te vaak onnodig doorverwijzen, haken vrouwen af bij de bevolkingsonderzoeken. Terwijl we juist door die onderzoeken vaak vroegtijdig borstkanker ontdekken en de kans op genezing dan nog groot is.”
 
Van elke duizend onderzochte vrouwen worden op dit moment twintig vrouwen doorverwezen voor nader onderzoek. Bij zes van deze doorverwijzingen wordt daadwerkelijk borstkanker geconstateerd. Ieder mammogram wordt door twee radiologen beoordeeld voordat een besluit tot doorverwijzing wordt genomen.
 

Medical imaging

“Borstkanker is een van de meest voorkomende vormen van kanker”, zegt Marius Prins, directeur van PPM Oost. “Gelukkig kunnen tegenwoordig veel vrouwen van borstkanker worden genezen. Door de vergrijzing gaat het aantal vrouwen met borstkanker toenemen. Om die toename het hoofd te kunnen bieden, is het van groot belang dat we investeren in technologische ontwikkelingen. Medical imaging speelt daarin een grote rol. Gezien de kansen die medical imaging biedt, zowel maatschappelijk als financieel, en de expertise en goede reputatie van Radboudumc op het vlak van imaging, is PPM Oost trots haar portfolio met Screenpoint te kunnen uitbreiden.”