Stand gegevensuitwisseling toont noodzaak Wegiz aan

di 30 november 2021 - 14:16
Overdracht-Patient
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Als het aan Ron Roozendaal, directeur informatiebeleid bij VWS, ligt, dan wordt gegevensuitwisseling in de zorg net zo makkelijk als het versturen van een sms. Hij lichtte zijn visie hierop onlangs toe tijdens de technische briefing over Wetsvoorstel Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Die briefing is online terug te kijken.

Het feit dat verpleegkundigen bij de overdracht van patiënten in bepaalde gevallen nog steeds digitale informatie moten kopiëren, plakken en in verschillende systemen zetten. Dit is niet alleen tijdsintensief, maar kan ook tot fouten leiden. Het maakt de noodzaak van gegevensuitwisseling in de zorg, en de Wegiz, nog maar eens overduidelijk.

“In de zorg gebeurt nog steeds wat je erbuiten niet meer ziet. We zijn gewoon geraakt om dingen makkelijk te regelen voor online kopen en bestellen. Maar als mensen de zorg ingaan, wordt er nog heel veel gefaxt, er wordt nog veel overgetypt en er worden DVD’s op buiken in ambulances gelegd. Dat komt omdat er weinig gestandaardiseerde gegevensuitwisseling is”, vertelt Roozendaal.

Noodzaak Wegiz

Iedere maand worden tienduizenden overdrachten uitgevoerd. Dat kost verpleegkundigen soms tot wel vier uur per patiënt. Tijd die verloren gaat aan directe zorg. "Dit leidt ertoe dat mensen onnodig vaak hun verhaal moeten vertellen, er zijn meer fouten en er zijn meer systemen die niet op elkaar aansluiten", aldus Roozendaal tijdens de briefing.

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) gaat over de manier waarop gegevens in de zorg elektronisch uitgewisseld worden. Letwel, de wet legt geen verplichting op dat gegevens elektronisch uitgewisseld moeten worden. De wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat de bron waarin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld voor goede zorg een kwaliteitsstandaard is. De belangrijkste speerpunten van de Wegiz zijn:

  • De Wegiz regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen die voortaan verplicht elektronisch gaan verlopen.
  • De Wegiz legt géén verplichting op om deze gegevens uit te wisselen als zodanig. Welke gegevens worden uitgewisseld, is onderdeel van goede zorg en wordt elders bepaald.
  • De Wegiz eist wél dat de bron waarin is vastgelegd welke gegevens worden uitgewisseld voor goede zorg een kwaliteitsstandaard is. Of andere wet- en regelgeving. Zoals de Wet publieke gezondheid speciaal voor de jeugdgezondheidzorg.

Geen verplichte infrastructuur

Het wetsvoorstel schrijft ook geen verplichte infrastructuur voor. Zorgverleners kunnen dus zelf kiezen over welke infrastructuur zij gegevens versturen. Dat is te vergelijken met het systeem voor sms-verkeer. “De manier waarop je een sms verstuurt is ontkoppeld van welke provider je gebruikt. Dat is ook wat hier wordt bedoeld", aldus Roozendaal. Kijk hier de briefing helemaal terug.

In april stemde de ministerraad, op voorstel van toenmalig minister Tamara van Ark voor Medische Zorg, in met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).