‘Standaarden belangrijke basis value based healthcare’

27 maart 2019
Chirurgen, heelkunde,   dr. E.H. EddesAlgemene chirurgieGastro-i
Standaarden
Nieuws

Standaarden kunnen value based healthcare meetbaar en definieerbaar maken. In een zorgsysteem met veel belanghebbenden en uiteenlopende rollen geven standaarden aan data de eenduidigheid en betrouwbaarheid die nodig is om tot betere zorguitkomsten te komen. Dat bleek tijdens de openingsdag van de 35ste GS1 Healthcare Conference, dinsdag 26 maart in Noordwijk.

Tijdens een paneldiscussie stelde panelleidster Karen Conway (VP healthcare value, GHX), dat zogeheten ‘triple aim-doelen’ centraal staan bij value based healthcare (VBH). Daarbij gaat het om een betere patiëntenzorg, lagere kosten en het verbeteren van gezondheid. Om die doelen te bereiken, is standaardisatie van data een kritieke onderliggende factor: om te begrijpen wat stakeholders in de zorg doen, om allemaal dezelfde taal te spreken.

Stakeholders zijn er volgens Conway genoeg: producenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Om deze groepen succesvol te kunnen laten samenwerken en daarmee de beste uitkomsten te verkrijgen, is data volgens Conway de spil in het proces.  

“Daarvoor moeten iedereen dezelfde taal spreken en dezelfde definities gebruiken. Standaarden bieden deze eenduidige taal en definities om samen te komen tot de beste uitkomsten van zorg”, sprak ze.

Waarde toevoegen aan de zorgketen

Eric Hans Eddes, chirurg in het Deventer Ziekenhuis en algemeen directeur van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA), besprak tijdens het congres het probleem van silo’s, die een remmende werking zouden hebben op de ontwikkeling van value based healthcare in Nederland. Volgens Eddes voeg je met uitkomst-gebaseerde zorg waarde toe aan de zorgketen.

Door eenduidige standaarden en bijbehorende barcodes te gebruiken, wordt het volgens Eddes mogelijk om volgende stappen te zetten, zoals het bundelen van het DICA met registers voor borstimplantaten en voor medicatie. 

“Verder willen we werken met interactieve dashboards, deze zomer nog voor de helft van alle samenwerkende registers. Die dashboards helpen artsen en patiënten samen te beslissen over de beste behandeling. Betrouwbare, uitwisselbare gegevens en dus standaardisatie zijn een must om tot dit soort duurzame, betere zorg te komen”, onderstreepte Eddes.