Search
Close this search box.
Search

Subsidie voor ontwikkeling sleuteltechnologieën COVID-19

ZonMw opent in maart een nieuwe subsidieoproep. Doelstelling van de subsidie is het stimuleren van de (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën voor de diagnostiek en behandeling van met name post-COVID, ook bekend als Long-COVID. Deze ontwikkeling is met name ook belangrijk als voorbereiding op eventuele toekomstige pandemieën.

De subsidieoproep voor de (door)ontwikkeling van innovatieven sleuteltechnologieen verschijnt in maart online. De deadline voor het indienen van aanvragen is vastgesteld op eind mei van dit jaar. De selectie en interviews worden in september en oktober gehouden, waarna de definitieve besluiten in november genomen worden.

Ontwikkeling sleuteltechnologieën

Voor het stellen van een Long-COVID diagnose zijn op dit moment nog geen tests beschikbaar. Ook de behandelmogelijkheden voor het verminderen of wegnemen van de klachten en oorzaken zijn beperkt. Daarom is het belangrijk dat de ontwikkeling van sleuteltechnologieën een boost krijgt. Dat is dan ook de voornaamste reden dat ZonMw een subsidieoproep in het leven roept met als doel het stimuleren van (door)ontwikkeling van innovatieve sleuteltechnologieën.

Daarnaast biedt de subsidieoproep ook ruimte voor de ontwikkeling en doorontwikkeling van innovatieve technologieën voor de behandeling van COVID-19 en andere (nieuwe) infectieziekten. Dat is met name ook belangrijk als voorbereiding op eventuele toekomstige pandemieën.

De subsidieoproep richt zich op het opbouwen en versterken van intensieve en duurzame publiek-private samenwerkingen tussen kennisinstellingen, zorginstellingen en bedrijven om een sterke positie van het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinfrastructuur te creëren op het gebied van pandemische paraatheid.

Twee fases

De subsidieoproep is onderverdeeld in een vroege Technology Readiness Level (TRL) fase (doorontwikkeling van TRL1 of TRL 2 naar TRL3) en latere TRL-fase (vanaf TRL3 naar TRL6) binnen de innovatieketen, meldt ZonMw. Voor beide fases gelden verschillende voorwaarden en beoordelingscriteria. Geïnteresseerde partijen dienen, afhankelijk van het TRL-niveau een aanvraag in voor een van beide fases.

Bij de voorstellen voor de latere TRL-fase hebben aanvragen met een publiek-private samenwerking een pré. Mits deze samenwerking bestaat uit minimaal één onderzoeksorganisatie samenwerkt met minimaal één onderneming met winstoogmerk.

De algemene ZonMw-criteria vormen de basis voor de criteria voor relevantie en kwaliteit. Deze vindt u in de procedure brochure-aanvragers. De oproep specifieke relevantie- en kwaliteitscriteria vindt u in de desbetreffende subsidieoproepen. De voorwaarden en criteria die worden opgenomen in de gepubliceerde subsidieoproep zijn leidend.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
zorgaanbieders
Zorgkantoor.nl heeft nu ook informatie over zorgaanbieders
Regionale participatiehubs
Subsidie voor coalitievorming voor regionale participatiehubs
Wervingscampagne
Bijzondere wervingscampagne Reinier de Graaf
Neuromorphic Computing
Elektronische devices gebaseerd op neuromorphic computing
Hersenatlas
Zwaartekracht-subsidie voor hersenatlas en het lot van eiwitten
Aneurysma
Nieuwe betrouwbare methode om aneurysma’s te volgen
leerling-verpleegkundigen
Albert Schweitzer succesvol met behoud leerling-verpleegkundigen
Databeschikbaarheid
Betere zorg dankzij goede databeschikbaarheid
Woonomgeving
Empathische woonomgeving past zich aan bij wensen bewoners
Gegevens delen
Derde pilot proactief gegevens delen
Volg jij ons al?