Subsidie VWS voor creatieve coronavirus zorgoplossingen

31 maart 2020
geld-zorg-euros
Innovatie
Nieuws

De impact van de coronavirus pandemie op de zorg en samenleving is groot. Zoals het er nu naar uit ziet gaat deze crisis nog wel een tijd voortduren. Daarom zijn op korte termijn oplossingen nodig om praktische problemen en uitdagingen binnen en buiten ziekenhuizen aan te pakken. Het ministerie van VWS heeft daarvoor een speciale subsidie beschikbaar gesteld.

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie dient de aanvrager wel aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voorbeelden van praktische uitdagingen zijn de tekorten aan bepaalde materialen in ziekenhuizen en de zorg voor- en ondersteuning van kwetsbare mensen. Maar ook de uitdaging die zorg- en hulpverleners hebben om hun werk zo goed mogelijk te kunnen blijven doen.

Kortom, hoe kunnen we in deze tijd toch goede zorg en ondersteuning blijven bieden? Er is momenteel vooral behoefte aan creatieve oplossingen voor praktische en technologische zaken binnen de zorg, zoals als medische hulpmiddelen.

Voorwaarden subsidie

Bedrijven en andere initiatiefnemers die een creatieve of praktische oplossing bedenken kunnen bij VWS aankloppen voor een zogenoemde startimpuls. Voorwaarde is wel dat die oplossingen buiten de reguliere zorg- en welzijnsactiviteiten vallen. Voor oplossingen die zich al in de projectfase bevinden kan een zogenoemde projectimpuls subsidie verleend worden. Voorwaarde hiervoor is dat de oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep. Hieronder een overzicht van de beschikbare impulsfinancieringen.

  • Een startimpuls van maximaal € 7.500,- (inclusief BTW). Deze impuls is bedoeld voor het uitwerken en eventueel toepassen of piloten van een idee.
  • Een projectimpuls van € 7.500,- tot € 15.000,- (inclusief BTW). Belangrijke voorwaarde voor deze projectimpuls is dat de creatieve oplossing voorziet in de behoefte van de doelgroep.

Om in aanmerking te kunnen komen moet de aanvrager een in Nederland gevestigde rechtspersoon zijn. Informatie over de aanvraagprocedure, het indienen van offertes en alle voorwaarden zijn te vinden op deze webpagina.

Het is overigens allerminst zo dat bedrijven in deze tijd stilzitten. De implementatie van diverse e-health oplossingen en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven neemt de afgelopen weken al een enorme vlucht. Voorbeelden daarvan zijn o.a. te vinden op de speciale website die ICT&health gestart heeft met, inmiddels, meer dan 148 direct inzetbare oplossing(en) voor veilige zorg en communicatie op afstand. Aanvullende informatie vindt je ook op Zorg van NU.