Search
Close this search box.
Search

‘Succes ketenzorg borgen met innovatie en juiste financiering’

Ketenzorg realiseren tussen cure en care begint met samenwerking tussen mensen en het vernieuwen van processen. Technologie speelt hierbij een belangrijke faciliterende rol, weten bestuursvoorzitters Jolanda Buwalda (VVT-organisatie Omring) en Maurice van den Bosch (OLVG-ziekenhuis Amsterdam) uit ervaring. Na succesverhalen op dit gebied vóór en tijdens de coronacrisis, is het tijd voor de volgende fase, zo vertellen zij in ICT&health 1: contractinnovatie en passende financiering. “Ketenfinanciering in plaats van gesegmenteerde financiering per instelling is een must.”

Innovatie van ketenzorg werkt volgens Maurice van den Bosch (OLVG) het beste wanneer je mensen uit diverse geledingen samenbrengt zodat ze elkaar beter leren begrijpen. “Zo hebben we in 2017 twee transferafdelingen ingericht in OLVG voor hybride werken. Mensen uit VVT-instellingen werken daarbij in ons ziekenhuis en onze professionals werken samen met VVT-mensen. Door begrip vergroot je de executiekracht van ketenzorg. Door elkaar op het basale niveau van samenwerking te leren begrijpen, kun je kleinschalig met vernieuwing van die processen beginnen.”

Zoals het OLVG dat in Amsterdam deed, heeft Omring VVT-units voor intensief eerstelijns verblijf in de ziekenhuizen in de regio ingericht. Buwalda: “Verder hebben we triage vanuit de VVT toegevoegd aan de HAP en de SEH ten behoeve van planbare en onplanbare zorg. Zo kun je veel beter cliëntvraag gestuurd matchen met de juiste zorgverlening. Als je dat ook monitort en elkaar feedback geeft, krijg je meer respect voor elkaars werkwijzen en kun je processen beter op elkaar aansluiten en omgaan met schaarste.”

Opschalen ketenzorg

Buwalda en Van den Bosch kwamen elkaar ook op bestuurlijk niveau tegen en besloten de opgedane kennis en ervaring uit te wisselen en de ketenzorg op te schalen. De zorginstelling van de toekomst heeft geen muren, is hierbij het uitgangspunt geworden van beide bestuursvoorzitters. Beiden weten vanuit bestuurlijke ervaring dat de scheidslijn tussen cure en care vooral beleidsmatig en financieel is.

In inmiddels ingerichte coördinatiepunten subacute en acute zorg, waar transfer en triage samenkomen, zijn huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en ziekenhuizen de verwijzers voor acute en subacute problemen. Er is nu één infrastructuur met één telefoonnummer, om optimaal te bepalen wanneer en waar iemand met een (sub)acuut probleem heen kan. Ook is er multidisciplinaire samenwerking op zowel verpleegkundig als (para-)medisch-specialistisch niveau.

inzetten slimmere technologie

Buwalda: “We gaan ons nu steeds meer bedienen van slimmere technologie en hopelijk op termijn de juiste interfaces tussen de ziekenhuis- en VVT-systemen in te zetten, door gezamenlijk te kiezen voor passende platform architectuur Hier zetten we ook subsidies vanuit regelingen zoals VIPP en InZicht in. Daarnaast moet er investeringsbereidheid zijn van ons als zorgondernemers. En hopen we op co-financiering van zorgverzekeraars.”

Corona zorgde voor intensivering van het innovatieproces voor ketenzorg in de cure & care, stelt Buwalda. “We hebben geriatrische revalidatie en eerstelijns verblijf op complexe afdelingen: transmurale, kortdurende zorg. Toen we wisten dat de reguliere instroom tijdens de eerste golf zou stoppen wegens Covid-zorg, hebben we betrokken afdelingen omgekat naar medium care Covid units.

Adequate financiering

Adequate financiering is na samenwerking tussen mensen en faciliteren hiervan met technologie nodig om het geboekte succes te borgen, stelt Van den Bosch, ook na corona. De zorgverzekeraar is hierbij voor alle zorgpartijen een belangrijke partner.

“Veel projecten vóór en tijdens de coronacrisis zijn mogelijk gemaakt met steun van zorgverzekeraars, zowel inhoudelijk als financieel. Wil je de zorginstelling zonder muren realiseren, met zorg op de juiste plek, met behulp van slim gebruik van data, dan moet je samen de nu nog sterk verschotte financiering van het systeem tegen het licht houden.” Ook Buwalda ziet contractinnovatie en ketenbekostiging als een bepalende factor voor succes.

ICT&health 1 komt uit op 18 februari.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Visuele prothese
Visuele prothese voor blinden in ontwikkeling
ransomware
Hackers richten zich nu ook op domotica
wearable
Galaxy Ring meet op sierlijke wijze gezondheid
Data SEH
SEH data en AI kunnen verkeersveiligheid verbeteren
inclusief
Philips wil in 2025 wereldwijd 2 miljard levens verbeteren
subsidies
Nieuwe subsidies voor innovatieve therapie tegen dementie
exergaming
Exergaming laat mensen meer en langer bewegen
app
Zuyderland kiest óók voor berichtenfunctie BeterDichtbij
Cardioloog Eelko Ronner van het Reinier de Graaf ziekenhuis heeft een robotecho ontworpen waarmee sneller en eenvoudiger een hartecho kan worden gemaakt. (Afbeelding: Corbotics)
Sneller hartecho maken met robot
cardioloog
Ieder hart heeft eigen elektrische vingerafdruk
Volg jij ons al?