Thuis bloeddruk meten: kostenbesparend?

di 21 februari 2017 - 16:14
Nieuws

Mensen met een hoge bloeddruk moeten tijdens een normale behandeling in een paar maanden tijd minstens vier keer naar het ziekenhuis voor controle van de bloeddruk en voor gesprekken met specialisten. Het Rijnstate Vasculair Centrum gaat nu onderzoeken of het meten van de bloeddruk thuis kostenbesparend is en hoe de patiënten het thuis meten ervaren.

Witte Jassen Syndroom

Wanneer de bloeddruk in de eigen omgeving gemeten wordt, is de uitkomst veel nauwkeuriger dan tijdens een bezoek aan het ziekenhuis. Veel mensen hebben tijdens het bezoek last van het zogeheten ‘witte jassen syndroom’, nervositeit vanwege de spannende omgeving. Thuis is dat niet het geval en de metingen geven dan ook een ‘eerlijker’ beeld. Bovendien hoeven de patiënten dan nog slechts twee keer in dezelfde periode naar het ziekenhuis, een kostenbesparing van 50% voor in ieder geval de patiënt, zo valt te lezen op de site van Rijnstate.

Rijnstate ontwikkelde voor deze proef samen met InfoSupport de Rijnstate Thuismeetapp. Wanneer je via deze app je bloeddruk meet, worden de gegevens automatisch - encrypted - geupload naar het medisch dossier van de patiënt. De deelnemende patiënten aan deze proef dienen in vijf aaneengesloten dagen per dag twee keer tien minuten hun bloeddruk te meten. Dit gebeurt in de proefperiode drie keer.

De internist neemt na elke meetperiode van vijf dagen telefonisch contact op met de patiënt om de gegevens door te nemen. De metingen worden besproken en waar nodig de medicatie aangepast. Wanneer de derde meetperiode is afgesloten gaat de patiënt terug naar het Rijnstate Vasculair Centrum om de proefperiode en de behandeling af te sluiten en het vervolg te bepalen.

In totaal zullen twintig mensen zullen deelnemen aan deze test. “Het gebruik van een thuismeter en de directe verbinding met het ziekenhuis via de app is voor deze groep patiënten nieuw en innovatief. We verwachten dat deze vorm van behandelen zorgt voor minder bezoeken aan het ziekenhuis, meer tevredenheid bij de patiënt en dat we hiermee uiteindelijk onze zorg voor patiënten met een hoge bloeddruk verder kunnen verbeteren”, aldus internist Marcel Hovens. De proef wordt afgerond tegen het einde van 2017. Dan zullen eveneens de resultaten van dit onderzoek  worden gepubliceerd.