Thuismonitoring COPD geeft meer regie aan patiënten

10 juni 2024
Monitoring
Nieuws

Patiënten met COPD die onder behandeling zijn bij Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) kunnen voortaan via thuismonitoring hun gezondheidsgegevens doorgeven. Via de Luscii ‘Thuismeten’ app kunnen patiënten de waarden doorgeven van onder meer: benauwdheid, hoesten, algemene lichamelijke gesteldheid en temperatuur. Deze gegevens worden op afstand gemonitord en gecontroleerd door medisch servicecentrum Altide. Als uit de metingen blijkt dat COPD-klachten verergeren, krijgen patiënten via de app adviezen.

Adviezen die de patiënten krijgen zijn gericht op het verminderen van de klachten waardoor wordt geprobeerd om een longaanval of een ziekenhuisopname te voorkomen. Wanneer blijkt dat die adviezen niet helpen en er geen vooruitgang is te zien, neemt een zorgverlener van Altide contact op om de klachten of medicatie te bespreken en adviezen te geven. Zo nodig, neemt Altide contact op met een longarts voor overleg en het verdere behandelplan.

Betere zorg met thuismonitoring

Longarts Jolanda Kuijvenhoven is blij dat thuismonitoring voor COPD-patiënten van start gaat: "Als longarts ben ik verheugd over de implementatie van thuismonitoring voor COPD-patiënten. Deze aanpak stelt ons in staat om onze patiënten beter te ondersteunen en te monitoren, zelfs vanuit hun eigen huis. Het belang van thuismonitoring kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het ons de mogelijkheid biedt om proactief in te grijpen bij veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Dit draagt bij aan een verbetering van de kwaliteit van leven en het welzijn van onze COPD-patiënten."

Zelfmanagement

De app ondersteunt daarnaast zelfmanagement van patiënten. Het is makkelijker voor de patiënt om inzicht te krijgen in de eigen gezondheid. Een groot voordeel voor patiënten is ook dat het rust geeft om te weten dat er iemand meekijken en helpt als dat nodig is. Het MCL past thuismonitoring al breder toe. Zo wordt dit al ingezet bij chronische darmontsteking, hypertensie (hoge bloeddruk) en bij zwangerschapsdiabetes. In de toekomst wil het MCL ook kijken naar de toepasbaarheid van zelfmonitoring bij meer complexe zorg.

Altide biedt zorg op afstand aan ruim tweehonderd zorgorganisaties in heel Nederland. Daarbij wordt thuismonitoring steeds meer ingezet samen met ziekenhuizen en huisartsen. Zoals bij patiënten met hartfalen, IBD, pre- en post chirurgische monitoring en oncologie.

Lijnoverstijgende zorg

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein gaat onderzoeken of het ook COPD-patiënten van huisartsen kan monitoren. Uit het onderzoek moet ook blijken wat deze lijnoverstijgende zorg doet voor de beleving van patiënten en voor de werkdruk van huisartsen. Begin dit jaar startte het ziekenhuis het onderzoek, in samenwerking met het UMC Utrecht en Julius Centrum, naar thuismonitoring van COPD-patiënten in de eerste lijn. Aan het onderzoek doen zo’n honder patiënten van tien tot vijftien huisartsenpraktijken mee.