Thuismonitoringspionier Luscii overgenomen door OMRON

5 april 2024
Daan Dohmen
Monitoring
Nieuws

Op vrijdag 5 april is Luscii officieel overgenomen door OMRON Healthcare. In de afgelopen jaren heeft Luscii thuismonitoringsprogramma’s gerealiseerd voor meer dan 150 verschillende ziektebeelden. Slimmer, persoonlijker en ‘meer interoperabel’ was daarbij het motto. Om dat nog beter te kunnen doen en om nog meer schaalgrootte te bereiken, is volgens Daan Dohmen, medeoprichter van Luscii, gekozen voor het samengaan met OMRON Healthcare. “Het regionaal eerste- en tweedelijns zorgnetwerk OMRON Healthcare beschikt over de schaal en de relevante kennis om thuismonitoring nog beter mogelijk te maken én te versnellen.”

OMRON heeft een uitgebreid trackrecord in medische innovatie. Het bedrijf is onder meer ontwikkelaar van honderden miljoenen bloeddrukmeters, die door geavanceerde algoritmen worden aangestuurd. Ook hun persoonlijke, datagedreven thuismonitoringdienst voor huisartsen, is een goed voorbeeld van een innovatie. Dit soort ervaring  en kennis is wezenlijk om internationale schaalgrootte te bereiken en komt nu dus ook voor Luscii en de gebruikers van haar diensten beschikbaar.

Holacracy

De lange termijn focus, betrouwbaarheid en kwaliteit waar OMRON om bekend staat, resoneert volgens Dohmen met de kernwaarden van Luscii. “Het is dan ook logisch dat we nu opnieuw hiervoor kiezen. Na meer dan vijf jaar samenwerken - OMRON Healthcare is al aandeelhouder van Luscii sinds onze oprichting - is er een vertrouwensband die ons overtuigt dat we samen een nog grotere vuist kunnen maken tegen de uitdagingen in de zorg. Het team van Luscii en ook de identiteit blijft als dochteronderneming van OMRON hetzelfde.

“Onze oprichters, inclusief ikzelf, en team blijft op dezelfde wijze betrokken bij Luscii. We behouden onze werkwijze, zowel intern in ons team als extern naar klanten en gebruikers. We blijven trouw aan de waarden waar we voor staan, de unieke evenementen die we organiseren en onze menselijke benadering met zorgverleners in de lead. We kijken hier dan ook enorm naar uit. Extra bijzonder is dat Luscii binnen OMRON Healthcare zelfstandig zal opereren om onze holacracy organisatievorm door te ontwikkelen.”

Florence Nightingale

Daan Dohmen, medeoprichter van Luscii vertelt: “Bij Luscii staat in alles wat we doen de droom centraal waarmee we begonnen. Onze naam is ontleend aan Florence Nightingale, die de zorg voor altijd heeft veranderd. Als ‘lady with the lamp’ was zij de eerste die het belang inzag van het goed verzorgen van patiënten, waarbij goede monitoring een essentieel onderdeel vormt. Voor de volgende fase van thuismonitoring zijn verdere stappen nodig om de thuismonitoring nog meer te integreren in de zorg.”

“Dit betekent onder meer vergaande interoperabiliteit, zodat data zonder beperking beschikbaar is in systemen waarin zorgverleners werken en in nieuwe datahubs als Cumuluz en ZorgBijJou. Ook moeten we thuismonitoring steeds slimmer maken om zo nog meer tijd te kunnen besparen die zorgverleners kunnen besteden aan patiënten die dit het meest nodig hebben. We geloven in een toekomst voor integrale thuismonitoring in regionale zorgnetwerken van tweede én eerste lijn. En wij willen voorop blijven lopen in deze visie. Samen met OMRON gaat dat lukken!”

Internationalisering

Schaalgrootte is in deze digitale tak van sport het sleutelwoord en de ambities van deze twee spelers zijn dan ook expliciet internationaal. Dohmen: “Het is een eer de door ons ontwikkelde concepten te kunnen exporteren, zoals we nu al doen naar Engeland, Duitsland en diverse andere landen in Europa en Afrika. En natuurlijk, om opgedane kennis uit het buitenland ook weer terug naar Nederland te brengen. OMRON Healthcare, gevestigd in Hoofddorp, is al actief in meer dan 130 landen. Mede door deze wereldwijde aanwezigheid kunnen we de slagkracht van Nederland als zorginnovatie-hub verder versterken.”