Tijn Kool benoemd tot hoogleraar Passende zorg

19 april 2023
Radboudumc-Hoofdgebouw
Onderzoek
Nieuws

Tijn Kool is sinds 2011 werkzaam als onderzoeker bij de afdeling IQ Healthcare van het Radboudumc. In zijn nieuwe rol als hoogleraar Passende Zorg zal hij zich de komende vijf jaar richten op onderzoek naar de optimale organisatie van de overgang naar passende zorg. Passende zorg wordt gedefinieerd als zorg die waarde toevoegt voor de patiënt. Het verminderen van niet-passende zorg is van groot belang bij deze overgang, en vereist een gestructureerde aanpak met maatwerk interventies. Kool benadrukt het belang van betrokkenheid van zowel zorgverleners als patiënten en burgers bij deze aanpak. Hij stelt: "We moeten hier echt samenwerken."

Passende Zorg

Sinds 2011 is Tijn Kool betrokken bij passende zorg bij IQ Healthcare. In 2016 heeft hij de Beter-niet-doen-lijst voor medisch specialisten gepresenteerd, waarmee hij de discussie over passende zorg in de zorgsector heeft versneld. Later heeft hij samen met Verplegenden & Verzorgenden Nederland en het Nederlands Huisartsen Genootschap lijsten opgesteld voor respectievelijk verpleegkundigen en huisartsen. Deze lijsten benadrukken bijvoorbeeld het belang van terughoudendheid bij huisartsen bij het doorverwijzen van patiënten met knieklachten.

Kool leidt het programma Doen of laten? Daarin werkt hij samen met veel zorgverleners die laten zien dat vermindering van niet-gepaste zorg noodzakelijk en haalbaar is. “Deze kennis kan ik goed gebruiken bij de vormgeving en invulling van mijn rol als vertegenwoordiger van de umc’s bij het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik”, zegt Kool.

Integraal Zorgakkoord

Gezien de stijgende zorgvraag en het tekort aan personeel staat de gezondheidszorg onder grote druk. Het Integraal Zorgakkoord onderstreept daarom het belang van een duurzame inrichting van de zorg. Tijn Kool benadrukt dat de verwachtingen in de gezondheidszorg hooggespannen zijn, zowel bij patiënten als zorgverleners. Echter, de mogelijkheden zijn beperkt en de effectiviteit van veel zorg wordt overschat. “We moeten kritischer kijken welke zorg past bij welke patiënt. En als zorg niet passend is, moeten we daarmee stoppen. Dat betekent een verandering in houding en gedrag. Programma’s als ‘Doen of laten?’ en ‘Zorgevaluatie’ en Gepast Gebruik’ hebben bewezen dat het kan.”

Het onderzoek naar interventies om passende zorg te bieden binnen de medisch-specialistische zorg en huisartsenzorg is een belangrijk aspect van het onderzoek van Kool. In de komende jaren zal hij zich ook richten op onderzoek binnen de GGZ en ouderenzorg. Bovendien zal hij doorgaan met het geven van onderwijs aan studenten over niet-gepaste zorg. Dat onderwijs is cruciaal volgens Kool: “‘Juist de nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen moet het vanzelfsprekend gaan vinden dat zij samen met de patiënt de passende keuze maken. En dat die keuze soms ook iets níet doen is.”

Loopbaan

Tijn Kool (geboren in 1964 in Rome) heeft geneeskunde en economie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. In 1995 promoveerde hij op onderzoek naar de haalbaarheid van een gezondheidsmarkt. Vervolgens werkte hij als zorgmanager in het UMC Utrecht en richtte hij in 2001 zijn eigen onderzoeksgroep op bij onderzoeks- en adviesbureau Prismant. Een terugkerend thema in zijn onderzoek was de kwaliteit van zorg, met aandacht voor onder meer patiënttevredenheid, -ervaringen en het ontwikkelen van indicatoren voor sterfte, opnameduur en heropnames.

Sinds 2011 werkt hij bij het Radboudumc. In de zomer van 2023 komt onder zijn redactie het boek 'How to reduce overuse in healthcare? a practical guide' uit, dat tot stand komt in samenwerking met het internationale netwerk ‘Choosing Wisely’. De heer prof. dr. R.B. Kool is benoemd tot hoogleraar ‘Passende zorg’ per 1 april 2023, voor vijf jaar.