BovenIJ: IZA uitgangspunt voor passende zorg

14 februari 2023
BovenIJ-digitale-zorg-beeldbellen
Digitalisering
Nieuws

Het Amsterdamse BovenIJ Ziekenhuis zet vol in op passende zorg. De meerjarenvisie van het ziekenhuis gaat uit van ‘de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional, inzet van digitale middelen waar mogelijk en wenselijk vanuit patiëntperspectief, samenwerking in de (regionale) zorg- en welzijnsketen en zoveel mogelijk eigen regie door, voor en met de patiënt’. BovenIJ heeft ook een factsheet gepubliceerd waarin het schetst hoe ver het op weg is met transformatie en digitalisering van zorg.

BovenIJ hanteert al langer een digitaliseringsstrategie, waaronder het invoeren van telebegeleiding en een digitale keuzehulp vallen. Dat vertelde Edwin van der Meer, bestuursvoorzitter van het BovenIJ ziekenhuis, halverwege 2022 in een interview met ICT&health. Hij sprak destijds over hybride zorg. Inmiddels ziet het ziekenhuis het Integraal Zorgakkoord (IZA) als uitgangspunt van wat Van der Meer passende zorg noemt.

Van der Meer stelt in een bericht op de website van BovenIJ in het IZA de lijn te herkennen die BovenIJ een aantal jaren geleden al heeft ingezet: het verbinden van zorg en welzijn. “Maar we zijn er nog niet, want er zijn nieuwe, innovatieve domeinoverstijgende financieringsvormen nodig om van passende zorg echt een succes te kunnen maken.”

Eerste stappen

Ruim vijf jaar geleden zette het ziekenhuis de eerste stappen met de introductie van de BeterDichtbij-app, om laagdrempelige digitale communicatie mogelijk te maken tussen patiënten en zorgprofessionals voor niet-acute niet-complexe zorgvragen. In 2021 volgde de introductie van telebegeleiding. Inmiddels hebben patiënten ook digitale toegang tot het patiëntendossier via Mijn BovenIJ en – wanneer zij dit gebruiken - aansluiting op een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

Het gebruik van de BeterDichtbij-app varieert van appen over eenvoudige, praktische vragen tot aan medisch inhoudelijke vragen aan de medisch specialist. Beeldbellen maakt het mogelijk dat consulten veilig en makkelijk op afstand in de eigen omgeving van de patiënt kunnen plaatsvinden, zonder verlies van kwaliteit van zorg.

Zorg op afstand

Verder zet het ziekenhuis steeds vaker de app Thuismeten van Luscii in bij patiënten voor wie begeleiding op afstand meerwaarde biedt. Zo hoeven patiënten met zwangerschapsdiabetes of zwangerschapshypertensie veel minder vaak voor controle op locatie te komen.

Daarnaast blijkt Thuismeten bij bepaalde patiëntengroepen een voorspellende waarde te hebben, merkt longarts Jan-Willem Kroon op. “Door snelle signalering van risico-indicatoren, kunnen we bij COPD longaanvallen beter zien aankomen, tijdig ingrijpen en daarmee een opname voorkomen. Thuismeten geeft de patiënt grip en controle en daarom voelt de patiënt zich veiliger.”

Met de meeste meldingen op de app naar aanleiding van geregistreerde metingen en klachten, kan de patiënt zelf direct aan de slag zonder tussenkomst of verdere hulp van de zorgverlener. Als er toch contact nodig of gewenst is, kan de Thuismeten-gebruiker makkelijk en snel overschakelen naar BeterDichtbij om de zorgprofessional een bericht te sturen.

Toegevoegde waarde passende zorg

Bestuursvoorzitter Van der Meer stelt dat passende zorg vooral gaat om zorg die rondom en met input van de patiënt tot stand komt en waarde toevoegt voor een patiënt. “Samen Beslissen staat bij onze medisch specialisten daarom hoog in het vaandel.”

Diverse specialismen bieden in dit kader al keuzehulpen aan. Samen beslissen betekent echter meer, meent BovenIJ-gynaecoloog Moniek Twisk. Een goed gesprek is volgens haar de basis van goede zorg. “Door samen met de patiënt alle mogelijke opties te bespreken zal een patiënt een gemotiveerde keuze maken en meer tevreden zijn met de gekozen behandeling.”

BovenIJ werkt binnen het programma Beter Samen in Noord van de KrijtMolenAlliantie (een alliantie van acht zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam-Noord) aan het verbeteren van de gezondheid van de bevolking en het verkleinen van gezondheidsverschillen. Het feit dat de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis hier aan meewerken en het programma wordt gezien als best practice door de NZa, laat volgens het ziekenhuis zien dat in Amsterdam-Noord het IZA al met aantoonbare resultaten uitgevoerd wordt.

https://youtu.be/PQq7Ba5HPWQ
BovenIJ legt uit wat de meerjarenvisie van het ziekenhuis op digitalisering als onderdeel van passende zorg is.

Kijk hier voor de factsheet BovenIJ passende zorg 2022.