Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Toekomstverkenning onderwijs en onderzoek

In 2022 heeft minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangekondigd dat er een toekomstverkenning komt naar het stelsel van onderwijs en onderzoek. Vanwege de groeiende vraag naar zorg en veranderende zorgbehoeften is er behoefte aan meer zorgprofessionals in de eerste lijn, zoals huisartsen en praktijkondersteuners.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De toekomstverkenning van het ministerie van OCW richt zich op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap. Doel van de verkenning is om te bepalen hoe deze vormen van onderwijs en onderzoek eruit moeten zien in 2040. De NFU wil met deze denkrichting bijdragen aan de toekomstverkenning van het ministerie.

Onderwijs

Vanwege de groeiende vraag naar zorg en veranderende zorgbehoeften is er behoefte aan meer zorgprofessionals in de eerste lijn, zoals huisartsen en praktijkondersteuners. “We hebben professionals nodig die middenin de maatschappij staan, met primair het oog op preventie naast ziekte. Daar moeten de umc’s dan ook voor opleiden”, zegt Jan Smit, vicevoorzitter/ decaan RvB Radboudumc en lid NFU-bestuurscommissie Onderwijs en Onderzoek (O&O).

“De verwachting is dat techniek en data een grotere rol gaan spelen in het zorgdomein en in het onderwijs. Hoe ver de technologische ontwikkelingen zoals AI staan in 2040, is nu nog lastig te voorspellen. Maar de umc’s moeten wel klaar staan voor deze ontwikkelingen. Daarom willen we opleidingen flexibeler organiseren, waardoor meer ruimte is om de nieuwste ontwikkelingen in te passen” gaat Smit verder. De samenleving wordt steeds sterker afhankelijk van ICT, maar we lijken nog niet toegerust voor de digitale toekomst.

Medische wetenschap en technologie

De umc’s willen de ontwikkeling van onderzoek en technologie in de gezondheidssector versnellen vanwege de toenemende vraag naar zorg en andere zorgbehoeften. Om bij te blijven met alle veranderingen, streven de umc’s ernaar om de samenwerking met universiteiten, hogescholen, het middelbaar beroepsonderwijs en regionale partners te versterken en uit te breiden.

Chris Polman, voorzitter/decaan van de Raad van Bestuur van Amsterdam UMC en voorzitter van de NFU-bestuurscommissie Onderzoek & Ontwikkeling, zegt: “We verwachten dat nieuwe innovaties ons in staat stellen om gerichtere zorg te bieden aan patiënten, met betere zorgresultaten en minder bijwerkingen voor de patiënt. Denk aan AI-gestuurde technologie en biomarkers voor gepersonaliseerde geneeskunde en gezondheid. Dit betekent ook dat de umc’s meer aandacht willen besteden aan valorisatie, zodat we onze kennis geschikt maken voor maatschappelijke of economische ontwikkeling.”

Kennisdeling

Mondiale samenwerkingen zijn wenselijk voor het vinden van oplossingen voor bepaalde aandoeningen. Als voorbeeld noemt Polman de coronapandemie. “Zonder wereldwijde kennisdeling waren we nooit zo snel tot effectieve behandelingen en vaccins gekomen. Op dit moment zien we dat het uitwisselen van data en kennis beter kan. We hopen dat er in 2040 internationaal een optimale en veilige data-uitwisseling mogelijk is. Maar ondanks alle data-mogelijkheden blijven lokaal en nationaal fysieke onderzoeksfaciliteiten belangrijk, zowel voor het fundamentele, translationele als toegepaste onderzoek.” Meer informatie: Toekomst van Onderwijs en Wetenschap.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen