Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
12 februari 2021
Artikel delen

Trimbos wil beter gebruik e-health bij stoppen met roken

Veel mensen willen stoppen met roken, maar willen meestal geen intensieve professionele hulp. E-health interventies kunnen deze groep rokers ondersteunen bij het stoppen met roken. Uit onderzoek blijkt echter dat de kwaliteit van bijvoorbeeld stoppen-met-roken-apps te wensen over laat, vertelt Marc Willemsen, programmahoofd Tabaksontmoediging bij Trimbos: “Als iemand wil stoppen met roken, dan hoop je natuurlijk dat dit succesvol is. Het is daarvoor nodig dat het aanbod van effectieve e-health interventies verbeterd wordt en de rol van de zorgprofessional versterkt. Dit jaar gaan we daarmee aan de slag.”

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Tijdens de Slimme Zorg Estafette in februari publiceert het Trimbos Instituut de kennisagenda ‘E-health en stoppen met roken’. De kennisagenda is gebaseerd op onderzoek van het instituut naar de rol van e-health binnen de Nederlandse stoppen-met-rokenondersteuning. Hier komen drie aandachtspunten uit waar de organisatie op verschillende manieren mee verder gaat om het stoppen met roken door middel van e-health te verbeteren.

Bewezen effectieve interventies

Het aanbod van stoppen-met-roken-apps is zeer groot, maar de kwaliteit van de meeste interventies is matig. Als je wilt stoppen met roken en gebruik wilt maken van een app, dan is het moeilijk te overzien wat nu een goede app is. Het is daarom noodzakelijk dat duidelijke en goed onderbouwde adviezen beschikbaar zijn over het gebruik van digitale stoppen‐met‐roken‐interventies.

De meeste e-health interventies voor stoppen met roken zijn niet wetenschappelijk onderzocht en veel interventies zijn beperkt in lijn met behandelrichtlijnen en theorieën van gedragsverandering. Het Trimbos beoordeelt niet de interventies zelf, maar bundelt de kennis die er is in een factsheet voor zorgprofessionals en beleidsmakers over de effectiviteit van digitale interventies bij stoppen met roken.

Zelf gaat het instituut in 2021 de Stopstone app vernieuwen, zodat de app beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren en jongvolwassenen. Het Trimbos maakt hierbij gebruik van data uit de Stopstone-app, de laatste wetenschappelijke inzichten en ervaringen van jongeren en jongvolwassenen.

Versterk rol zorgprofessionals

Uit onderzoek blijkt dat de rol van zorgprofessionals bij het aanbieden van e-health interventies versterkt moet worden, bijvoorbeeld in de huisartsenpraktijk. Zorgprofessionals kunnen advies geven over welke eHealth interventies geschikt zijn en kunnen mensen die willen stoppen met roken ondersteunen bij het gebruik van e-health interventies.

Verschillende experts gaven aan dat het aanbieden van e‐health interventies in combinatie met ondersteuning door zorgprofessionals (blended care) een veelbelovende strategie kan zijn. Er is echter nog veel onduidelijk over hoe deze twee vormen van ondersteuning het beste gecombineerd kunnen worden. Daarom gaat het Trimbos in 2021 onder huisartsen en praktijkondersteuners inventariseren welke ervaring zij hebben met het inzetten van e-health in combinatie met reguliere stoppen-met-rokenondersteuning. Met de resultaten hoopt het instituut zorgverleners beter te kunnen adviseren over het gebruik van e-health bij stopondersteuning.

Beter gebruik e-health interventies

Een aanzienlijk deel van de mensen die roken, zoekt zelfstandig op internet naar apps ter ondersteuning van een stoppoging. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de verwachtingen en ervaringen van gebruikers van stoppen-met-rokenapps. Daarom wil het Trimbos in 2021 onderzoeken hoe rokers denken over effectiviteit, gebruiksvriendelijkheid en het aanbieden van e-health interventies bij stoppen met roken. Met de verkregen inzichten wil het instituut het bereik van goed onderbouwde e-health interventies vergroten.

Van 1 tot en met 26 februari vindt de Slimme Zorg Estafette plaats. Vier weken lang is er aandacht voor slimme zorg en innovatie in verschillende regio’s.

KPN health

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen