Uitwisseling medische gegevens geoptimaliseerd

15 maart 2023
mitz3_edited-ondertekening
Data
Nieuws

De uitwisseling van medische gegevens krijgt een nieuwe impuls met de nieuwe gecontroleerde livegang (GLG) voor de online toestemmingsvoorziening Mitz. Itzos, E-Zorg en VZVZ ondertekenden hiertoe op 8 maart een intentieverklaring. Het doel is om met een koppeling tussen de Mbox van Itzos en de dienst Apolab van E-Zorg in de praktijk te bewijzen wat de voordelen van Mitz voor de zorgaanbieder en de burger zijn.

KPN Health-dochter E-Zorg is al 20 jaar een onafhankelijk, veilig en betrouwbaar platform voor informatie-uitwisseling. Nagenoeg alle huisartsen, apotheken en veel ziekenhuizen zijn aangesloten en gebruiken het E-Zorg netwerk om berichten en data uit te wisselen met de eerste lijn. Ten tijde van de coronacrisis zijn bovendien veel testlaboratoria aangesloten via het CoronIT-platform. Verloskundigen, diëtisten en tandartsen gebruiken eveneens de diensten van E-Zorg.

Uitwisseling medische gegevens

De zorg toegankelijk en betaalbaar houden is volgens Commercial Product Manager Rob Bloemkolk waarom E-Zorg meedoet met de GLG. “Toegankelijkheid omvat ook toegang tot medische gegevens. Die toegang is afhankelijk van de toestemming van een patiënt. Mitz maakt het verlenen en vastleggen van toestemmingen eenvoudig en zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Zorgverleners weten via een koppeling met Mitz direct of er wel of geen toestemming is. De toegang tot Mitz wordt via de Mbox van Itzos gekoppeld aan de Apolab uitwisselingen van E-Zorg, zodat zorgverleners zeker weten dat voor het verstrekken van medische gegevens toestemming is verleend.”

Automatisch toestemming checken

De werking en de betrouwbaarheid in de keten tussen Mbox, Apolab en Mitz wordt getest door de GLG. Zij faciliteren namelijk het beschikbaar stellen van labwaarden aan zorgverleners, zoals apotheken. Bloemkolk: “Rechtstreeks aansluiten op Mitz vergt van een uitwisselingssysteem (US) te moeten voldoen aan de hoge eisen van Mitz (PvE AUS en Mitz Afsprakenstelsel).

Itzos heeft als US de Mbox, een Mitz connector, ontwikkeld die volledig aan de genoemde Mitz voorwaarden voldoet. Via deze Mbox kunnen we bij Apolab nu op een meer eenvoudige manier voor alle op de dienst aangesloten zorgverleners - laboratoria en apotheken - automatisch controleren of er toestemming is voor het uitwisselen van labwaarden.”

Vier belangrijke functies Mitz

De vier belangrijke functies van Mitz zijn: de open en gesloten vraag, abonneren en notificeren. Merendeels volgt deze GLG hetzelfde traject als bij Star-shl en RSO Rijnmondnet, stelt Marco den Heijer, Programma Manager van Itzos. “Het grote verschil is dat we nu alle functies van de toestemmingsvoorziening gaan gebruiken, niet alleen abonneren en notificeren, zoals bij Star-shl.

Daarnaast kunnen we de digitaal vastgelegde toestemmingen waarover E-Zorg beschikt overzetten naar het Mitz-platform. Ook dat is een extra element. We kunnen dus de volledige suite voor de Mitz-functionaliteit toepassen. Dat maakt dit tot een interessant traject.”

Stap voor stap naar de grote uitrol

Francine Bergman, manager Markt & Klant VZVZ, stelt dat Mitz pas echt succesvol is als de zorgaanbieder kan zien of er toestemming is voor het uitwisselen van medische gegevens en voor de burger wanneer die eenvoudig toestemming kan registreren en beheren.

“Deze GLG’s moeten bewijzen dat het echt tijdwinst oplevert: omdat burgers slechts eenmalig toestemming hoeven te registreren en zorgaanbieders dit automatisch kunnen controleren. Als dat bewezen is, kan de grote uitrol van start gaan.”