Uitwisseling medische gegevens tussen ziekenhuizen wordt makkelijker

di 29 mei 2018 - 13:51
HL7-CDA-BGZ.2-1
Samenwerking
Nieuws

Het uitwisselen van de belangrijkste patiëntgegevens tussen ziekenhuizen wordt binnenkort een stuk gemakkelijker. Dat stelt Registratie aan de Bron. In samenwerking met Epic, Chipsoft, e-health instituut Nictiz en heeft de programma-organisatie overeenstemming bereikt over een technische standaard voor de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen ziekenhuizen.

Epic (VS)  en Chipsoft (NL) zijn de twee grootste EPD-leveranciers in Nederland. Zij gaan nu de BgZ vertalen in de standaard HL7 CDA voor gegevensuitwisseling en zullen vervolgens deze standaard implementeren in hun systemen. Er zal snel meer duidelijkheid komen, wanneer deze standaard in de EPD’s beschikbaar is. De specificaties van de uitwisselingsstandaard zijn per direct voor iedereen beschikbaar. Een andere mogelijkheid voor het uitwisselen van de BgZ is de recent vastgestelde standaard HL7 FHIR. MedMij heeft voor deze standaard gekozen voor uitwisseling van de BgZ met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Nictiz was ook hierbij betrokken. Het heeft alle zorginformatiebouwstenen (zib’s) technisch uitgewerkt in HL7 FHIR-profielen.

Eenduidig vastleggen gegevens

De BgZ bevat patiëntgegevens die vrijwel altijd relevant zijn bij overdracht van zorg, los van de aandoening, het specialisme of organisatie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld NAW-gegevens, medicatie, labuitslagen en hulpmiddelen. Via de BgZ legt iedereen deze gegevens eenduidig vast op basis van zorginformatiebouwstenen (zibs), waardoor gegevensuitwisseling en hergebruik van gegevens mogelijk is. Dit is een kerndoelstelling van registratie aan de Bron. In het project ‘Regionale uitwisseling’ van Registratie aan de bron is gekeken hoe tussen het Jeroen Bosch Ziekenhuis (Chipsoft) en het Radboudumc (Epic) elektronische uitwisseling van de BgZ rond stamceltransplantatie kan plaatsvinden over de muren van het eigen ziekenhuis heen, ongeacht de EPD-leverancier. Op basis van dit project is nu de landelijke BgZ uitwisselingsstandaard HL7 CDA beschikbaar, die door iedereen te gebruiken is.

Belangrijke mijlpaal

De keuze voor een standaard is volgens Registratie aan de Bron een belangrijke mijlpaal, omdat het uitwisselen van patiëntgegevens een groot knelpunt is. Vaak gebeurt dit nog handmatig, bijvoorbeeld via mail of fax. Dit kost veel tijd en moeite. Afgelopen januari heeft het Informatieberaad Zorg het model van zorginformatiebouwstenen (zibs) vastgesteld als inhoudelijke standaard voor het vastleggen en uitwisselen van patiëntgegevens. De 28 zibs die samen de BgZ vormen, zijn omarmd om met voorrang te implementeren. Maar wanneer patiëntgegevens op dit moment zijn vastgelegd volgens de BgZ, heeft de patiënt of zorgverlener daar nog nauwelijks profijt van zolang het technisch uitwisselen niet goed lukt. Daarom is de keuze voor HL7 CDA en het opleveren van de specificaties een belangrijke stap om elektronische uitwisseling tussen ziekenhuizen mogelijk te maken.