Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
8 september 2017
Artikel delen

UMC’s: financiële knelpunten en weerstand bij uitrol e-health

De binnen de NFU samenwerkende universitair medisch centra zijn druk doende met de ontwikkeling van praktische e-health toepassingen. Hiervoor wordt binnen een aantal ‘werkplaatsen’ samengewerkt en informatie uitgewisseld.

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Privé: Inge Schaap

Privé: Inge  Schaap Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Afgelopen woensdag 6 september 2017 kwamen de projectleiders van projecten in de werkplaats ‘Consumenten eHealth’ voor de tweede maal samen in de Sociale Impact Factory in Utrecht.  Alle projectleiders van de werkplaats gaven een korte samenvatting van hun project en bespraken vervolgens wat er al bereikt is.

Mark Schuuring van project “HeartGuard and wearables in adults with congenital heart disease: how do they fit?” vertelde over de samenwerking die zij met Cardiologie Centra Nederland zijn aangegaan, waarbij de eerste 17 patiënten al zijn geïncludeerd. Ook het project van het UMC Utrecht is een samenwerking met een externe partij aangegaan. Hans van den Heuvel vertelt hoe de projectgroep voor het project [email protected] een bloedrukmeter voor monitoren van hypertensie bij zwangeren hebben gevalideerd en gebruik maken van een mobiele app van Focus Cura om de gegevens te verzamelen.

Elke korte presentatie werd afgesloten met een aantal ‘hulpvragen’ van de projectleider aan de groep. In deze werkplaats ‘Consumenten eHealth’ blijkt projectleiders regelmatig met vragen over financiën in de knoop zitten, zoals:

  • Wie gaat de kosten voor het onderhoud van een e-health applicatie na afloop van het NFU programma eHealth dragen
  • Hoe zorg je ervoor dat thuismonitoring van patiënten gefinancierd wordt in het huidige DBC declaratiesysteem?

Voor deze financiële vragen waren Karina Kuperus van KPMG en Inge Schaap van de zorgverzekeraar Menzis aanwezig. Karina liet tijdens haar presentatie verschillende manieren van financiering zien en Inge haakte daar vanuit het oogpunt van de verzekeraar op in.

Weerstand op gebied uitvoering, implementatie

Er waren ook vragen van projectleiders over hoe om te gaan met weerstand het gebied van uitvoering en bredere implementatie. Hoe zijn zorgverleners te overtuigen van het voordeel van gebruik van bijvoorbeeld het persoonlijk gezondheidsdossier voor zeldzame ziekten? Casper Smeets van de startup accelerator Rockstart vertelde dat recent bij Rockstart een ‘Digital Health program’ is opgericht, en men daar ook problemen ondervind om met de juiste mensen in contact komen die als pionier een innovatie willen toepassen en verspreiden.

Het feit dat in de zorg met diverse stakeholders en onderwerpen (bv. juridisch, veiligheid, financiën, tijd) rekening moet worden gehouden, bemoeilijkt de acceptatie en vertraagt implementatie. Centraal spiegelgroeplid Hans Ossebaard, adviseur Innovatie en e-health van het Zorginstituut Nederland, merkte op dat vooral voor het idee gewaakt moet worden dat innovatie per se betere zorg is. Als de innovatie de drie doelen van: verbeteren van de kwaliteit, toename gezondheid patiënt en minder zorgkosten nastreeft dan zou dat de overtuiging van het toepassen van de innovatie bij de diverse stakeholders in de hand moeten werken.

Over de werkplaatsen

De acht Nederlandse Universitair medisch Centra (UMC’s) werken samen binnen de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU). In het NFU-programma e-Health staat het streven ‘Altijd en overal toegang tot alle zorginformatie’ centraal. Meer in detail is het doel om een integrale persoonsgerichte digitale zorgomgeving te realiseren die de patiënt en zijn zorgnetwerk in staat stelt zijn gezondheid en ziekte te managen.

In lijn met het gedachtengoed van Wagner, Huber en van Vliet worden volgens de NFU binnen het e-health programma activiteiten en verkenningen ingezet waarmee consumenten ondersteund worden om de zorg voor hun gezondheid zo goed mogelijk zelf vorm te geven.

Voorbeelden zijn apps voor de smartphone en wearables (mobile Health of m-health), gezondheidsplatformen en persoonlijke gezondheidsdossiers (PGD’s). Smartphone add-ons en toepassingen zoals slimme contactlenzen en chipmedicatie behoren ook tot de mogelijkheden. Het gaat niet alleen activiteiten op het gebied van lifestyle en preventie, maar ook om zelfdiagnostiek en zelfbehandeling.

De uitwerking van de projecten van het programma vindt plaats in de umc’s zelf. Voor het stimuleren van samenwerking tussen de umc’s en het ondersteunen van de projectleiders bij de uitvoering van de projecten zijn er gedurende het programma aparte bijeenkomsten, de werkplaatsen ingericht. Deze werkplaatsen worden op regelmatige basis gedurende het programma georganiseerd.

 

Openingsmanifestatie 2021
Wilt u op 17 juni 2021 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Lid redactieraad ICT&health

Privé: Inge Schaap

Privé: Inge  Schaap Meer van deze auteur

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen