Regeling Technologie in Ondersteuning en Zorg

7 mei 2024
Financiën
Nieuws

Om een extra impuls te geven aan de inzet van digitale of hybride zorgprocessen waardoor mensen die zorg nodig hebben langer thuis kunnen blijven, wordt vanaf 14 mei de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg geopend. Met deze regeling kunnen aanbieders tot € 25.000, - subsidie krijgen wanneer ze in de beginfase zitten en tot € 750.000, - voor het evalueren en opschalen van een bestaand idee.

Naar het langer thuis wonen zorgt de inzet van technologie er ook voor dat zorg- en welzijnsmedewerkers worden ontlast in hun werkzaamheden. Vanaf 14 mei kunnen aanbieders zich aanmelden voor de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg. Deze regeling is de opvolger van de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET). Op woensdag 8 mei is er van 09.30 uur tot 11.00 uur een online startbijeenkomst waar geïnteresseerden terecht kunnen voor vragen en meer informatie.

Digitale of hybride processen

De regeling is geschikt voor onder andere zorgaanbieders die willen samenwerken met bijvoorbeeld andere aanbieders of een inkoper om de zorg anders te organiseren door digitale of hybride processen in te zetten. In totaal is er € 54.000.000, - voor deze regeling te verdelen die eindigt op vrijdag 20 december 2024 om 17:00 uur.

Om voor de regeling in aanmerking te komen, is er een aantal voorwaarden. Zo moet de aanvrager een aanbieder zijn van zorg of ondersteuning volgens de Wmo 2015, Zvw, Wlz , Jeugdwet of Wpg. Er moet een beknopt plan van aanpak worden gemaakt waarin duidelijk de strategie wordt beschreven over de inzet van digitale of hybride processen van zorg of ondersteuning. De doorvertaling daarvan beschrijft de aanvrager in een concreet implementatieplan. Ook is het van belang dat de aanvrager duidelijk maakt hoe de kennis en de ervaringen van andere aanbieders worden benut. Hierbij moet duidelijk worden beschreven hoe zorg- of ondersteuningsmedewerkers en cliënten én de inkoper worden betrokken.

Samenwerkingspartners

Mocht er een plan zijn dan moet bij de aanvraag ook duidelijk inzicht worden gegeven welke samenwerkingspartners er zijn en op welke manier de samenwerking wordt vormgegeven. Mocht er een externe adviesorganisatie of kennisinstelling bij worden betrokken dan moet ook een offerte van die partij worden meegeleverd als dat van toepassing is. Verder geeft de aanvragen een de-minimisverklaring af en is de looptijd van het project maximaal drie jaar.