UWV voor inzet technologie tegen tekorten zorgpersoneel

13 maart 2018
UWV-scaled
Overheid
Nieuws

De inzet van technologie is één van de manieren om de groeiende personeelstekorten in de zorg aan te pakken. Dat stelt uitkeringsinstantie UWV in reactie op het groeiend aantal vacatures voor functies in de sector.

Het gaat dit jaar om zo'n 130.000 banen in de zorgsector, van huisartsen tot ziekenhuizen, van thuiszorg tot verpleeginstelling. Hoewel er al ruim één miljoen mensen in de zorg werkzaam zijn, blijft de vraag groeien. Door strengere kwaliteits- en arbo-eisen, door vergrijzing van de bevolking, aldus de NOS. Een kwart van het huidige personeelsbestand bestaat uit mensen van 55 jaar of ouder die de komende jaren uitstromen. Nieuwe aanwas, bijvoorbeeld vanuit het onderwijs, groeit gestaag, maar dat is niet genoeg. Zorgpersoneel dat in de voorafgaande jaren van krimp ontslagen werd, heeft vaak al ander werk gevonden, aldus arbeidsmarktdeskundige Mechelien van Aalst van het UWV. De grootste tekorten zijn er in ziekenhuizen, de thuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg: daar zoekt 80 procent van de instellingen tevergeefs naar mankracht. In andere zorgsectoren heeft de helft dat probleem. Momenteel zorgt de griepepidemie voor extra personeelsproblemen en daarmee uitstel van opnames, behandelingen en operaties in veel ziekenhuizen. Maar de problemen zijn meer structureel.

Kortetermijnoplossing: inzet technologie

Onder de kortetermijnoplossingen ziet het UWV onder meer de aanpak van administratielasten. Het afgelopen jaar stelden organisaties zoals de FMS (medische specialisten) en kennisinstituut Nictiz dat dergelijke lasten tot wel twee dagen van een werkweek afsnoepen. FMS en Nictis stellen allebei dat de inzet van ICT-technologie en het verbeteren van digitale gegevenssystemen kan bijdragen aan een dalende administratielast en daarmee meer tijd voor zorg. Het UWV geeft geen specifieke technologische toepassingen aan, maar noemt de inzet ervan wel samen met het schrappen van overbodige registratie. Een voorbeeld van het laatste is het platform registratie aan de bron. Dat streeft naar eenduidige, eenmalige registratie van gegevens over bijvoorbeeld patiënten, medicatie en medische hulpmiddelen op het moment dat deze gegevens ontstaan (bij de fabrikant, de apotheek etc.).

Zorgrobotica belofte voor toekomst

Ook de belofte van zorgrobotica om personeelstekorten in de zorg aan te pakken, worden nog niet geheel waargemaakt. De redenen hiervoor zijn dat de techniek soms nog niet zo ver is dat de robot aan de verwachtingen voldoet, de kennis van zorgpersoneel over de mogelijkheden beperkt is en dat het door tijdgebrek moeilijk is om te investeren in het leren omgaan met zorgrobots. Dat bleek december 2017 uit een studie van M&I/Partners en de TU Eindhoven.