Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
11 september 2014
Artikel delen

VCD ViPharma ondersteunt landelijke medische gegevensuitwisseling: “Live” met LSP koppeling!

Het uitwisselen van medicatiegegevens van patiënten tussen zorginstellingen en apotheken is van groot belang voor veilige en optimale zorg in de gehele zorgketen.

Bij het voorschrijven van medicatie moet een arts optimaal geïnformeerd zijn over de actuele gebruikte en historische medicatie, mogelijke allergische reacties en dergelijke. Per 1-1-2015 vervalt de bestaande praktijk dat er in de verschillende regio’s van Nederland de beschikbare medicatiegegevens via het zogenaamde OZIS netwerk uitgewisseld worden. Op dat moment komt hier definitief de landelijke infrastructuur voor in de plaats; het LSP. Het LSP vormt de basis voor het op termijn zo volledig mogelijk delen van alle medische gegevens tussen zorgverleners, en de totstandkoming van het nationaal EPD.

Het delen van het medicatiedossier is door de overheid en het veld als zeer belangrijk bestempeld. ViPharma staat, als medicatiesysteem, in het brandpunt van deze activiteiten. Het ViPharma-team is daarom in overleg met de gebruikers en de overheid al enkele jaren bezig met deze transitie. Dit heeft tot flinke wijzigingen en toevoegingen in de software geleid. ViPharma- gebruikers van Albert Schweitzer Ziekenhuis, Orbis Medisch Centrum, Medisch Spectrum Twente en Elkerliek Ziekenhuis zijn nauw betrokken. Zij hebben een essentiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de product roadmap en de uitvoering. Dat geldt ook voor onze partner eNovation (LSPConnect) en VZVZ. ViPharma is reeds gekwalificeerd voor de gegevensuitwisseling via LSP en VCD is toegetreden tot de leveranciersraad van VZVZ. In 2014 zijn er diverse LSP implementatieprojecten gestart. Tijdens deze trajecten blijkt dat een dergelijke grote omwenteling voor alle betrokken partijen veel losmaakt en dat er nog een grote afstand tussen theorie en praktijk overbrugd moest worden.

VCD blijft volop inzetten op de ondersteuning van deze nieuwe standaard voor medicatie- veiligheid en gegevensuitwisseling. Het bevestigt de strategie van VCD, gestoeld op medicatieveiligheid en interoperabiliteit. Wij zijn er daarom trots op te kunnen melden dat het Albert Schweitzer Ziekenhuis, ondersteund door software van VCD, als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland live is kunnen gaan met ViPharma 13.11 en het LSP en op deze wijze medicatieverstrekkingen kan opvragen. Op korte termijn volgen er meer klanten van VCD. De ontwikkeling inzake LSP krijgt overigens nog een significant vervolg, waarbij VCD inzet op een continue doorontwikkeling van functionaliteit in nauw overleg met de ViPharma- gebruikers en onze strategische partners in deze. Met het bereiken van de huidige status vestigt ViPharma zich vast in de voorhoede van de LSP ondersteuning.

Over ViPharma
ViPharma is een medicatiemanagement systeem waarmee de totale keten met betrekking tot medicatieveiligheid wordt afgedekt en functioneert zodoende als de Farmaceutische backbone binnen de organisatie. Deze keten begint bij de specialist of verpleeghuisarts die de medicatieopdracht (zowel klinisch als poliklinisch) in het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) invoert, met directe afhandeling van medicatiebewaking. De apotheek bewaakt en

controleert de medicatieopdrachten aanvullend binnen het Apotheek Informatie Systeem (AIS) en draagt zorg voor de aansturing van de logistieke processen. De verpleegkundigen zorgen vervolgens voor de verstrekking van geneesmiddelen aan de patiënt, waarbij aan bed de finale controle plaatsvindt middels het scannen van barcodes en de toegediende medicatie wordt geregistreerd met de ToeDieningsRegistratie (TDR).

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen