Veel voordelen nieuwe dialysemachines in Slingeland

15 november 2023
Hemodialysis machines with tubing.,transplantation,medical equipment concept.
Tweedelijn
Nieuws

Op de afdeling Dialyse van het Slingeland Ziekenhuis zijn alle 19 dialysemachines vervangen door moderne apparaten, de Fresenius 6008 CAREsystem. De duurzame en gebruiksvriendelijke apparaten zijn een verbetering voor patiënten en dialyseverpleegkundigen. De nieuwe apparatuur draagt bij aan ergonomisch werken.

Bij het bedrijfsklaar maken van de machine doen dialyseverpleegkundigen minder draaiende en drukkende handelingen. Ook zijn er minder handelingen nodig om de machine te gebruiken, wat tijdswinst oplevert. “Ik ben blij met de nieuwe dialysemachines. Deze is veel gebruiksvriendelijker, duidelijker en overzichtelijker. We zijn sneller klaar met opbouwen en ik merk duidelijk dat de machine minder belastend is voor mijn hand en pols”, vertelt Jennie die 12 jaar werkzaam is als dialyseverpleegkundige in het Slingeland Ziekenhuis.

Jaarlijks voert het Slingeland Ziekenhuis ongeveer 11.000 dialyses uit. Dialyse in het ziekenhuis is een ingrijpende behandeling voor patiënten. Zij komen drie keer per week naar het ziekenhuis voor deze behandeling.

Minder kans op infectie

Dankzij de nieuwe dialyse-apparatuur hoeven minderen handelingen worden gedaan en dat betekent minder aanrakingen dus minder kans op infecties. Daarnaast kan er tijdens de dialyse makkelijk worden gewisseld tussen het soort behandeling wanneer dit nodig is. De dialyseverpleegkundigen hebben trainingen gevolgd om de dialyses met de nieuwe machines veilig uit toe voeren. Innovatie op het gebied van de nierdialyses zelf, vindt ook plaats. Zo hebben onderzoekers van UMC Utrecht aangetoond dat een vernieuwende dialysemethode (hemodiafiltratie) een betere behandeling biedt. Dankzij deze innovatieve aanpak neemt de kans op overlijden voor patiënten met nierfalen met 23% af.

Dialysemachines besparen tijd

De patiënten die zelf hun dialysebehandeling uitvoeren onder begeleiding van een verpleegkundige zijn ook positief over de voordelen van de nieuwe dialysemachine. Ze leren vlot hoe het apparaat werkt en krijgen meer regie over hun behandeling. Allemaal zaken die bijdragen aan het beter naleven van de leefregels voor dialyse patiënten.

De nieuwe apparaten zorgen voor tijdswinst bij de dialyseverpleegkundigen. Per patiënt levert het per behandeling 7 tot 14 minuten op. Hierdoor is er meer tijd over voor persoonlijk contact met de patiënten en om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Voordelen in duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk punt geweest bij de keuze voor dit type dialyse-apparaat. Het levert dan ook een lijst aan voordelen op. Voordelen zijn: minder waterverbruik, minder afval, minder grondstoffen en lager energieverbruik. Op jaarbasis verbruiken de nieuwe machines 400.000 liter minder water. De bicarbonaatpatronen, die worden gebruikt om de zuurtegraad van het bloed te regelen tijdens het dialyseren, werden gemaakt van hard plastic. De nieuwe patronen zijn gemaakt van biologisch afbreekbare plastic zakken, die minder milieubelastend en minder zwaar zijn.

Doordat de machines kort van tevoren kunnen worden opgebouwd, staan ze minder lang aan en verbruiken daardoor minder elektriciteit. Ook hoeven er geen infuuszakken meer gebruikt te worden bij de opbouw van de machine. Dat levert een besparing op van 36.000 zakken per jaar. Verder is er nog maar één lijnenset nodig voor alle behandelingen en deze wordt geleegd na de dialyse. Eerder werden de lijnensets in speciale medische containers afgevoerd, maar door het leegmaken van de lijnenset kan deze met het restafval mee. Dit zorgt voor een grote kostenbesparing op afval.