Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Verbreding resultaten Living labs ‘Sport en Bewegen’

Deze maand beginnen tien Living labs ‘Sport en Bewegen’ met het verbreden en opschalen van de behaalde resultaten. Zij worden daarin ondersteund door een extra financiering van ZonMw en Sportinnovator. De mogelijkheid om meer te sporten en te bewegen wordt daarmee voor een aantal doelgroepen bereikt.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In 2020 werd begonnen met Living labs ‘Sport en Bewegen’ door het vormen en versterken van een netwerk waarin lokale en regionale partners maatschappelijke uitdagingen rond sport en bewegen oppakken. Aansluitend werden binnen de living labs innovaties en experimenten opgezet, geïmplementeerd en getest om de doelgroep van het lab duurzaam in beweging te krijgen.

Met de aanvullende financiering is het nu mogelijk om te komen tot het verbreden en opschalen van de ontwikkelde innovaties en experimenten. Bijvoorbeeld door aan nieuwe doelgroepen innovaties en experimenten aan te bieden of door deze binnen het lab uit te voeren op een andere locatie.

Maatschappelijke uitdagingen Living labs

Kortgezegd is een living lab een aanpak om effectiever tot innovaties te komen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen en is succesvol omdat de belangrijkste stakeholders in gezamenlijkheid opereren. Daarbij zorgt de veelheid aan kennis en ervaring, in het bijzonder die van de gebruiker, voor een vliegwieleffect.

Het bedenken en testen van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, samen met belangrijke partners is daarbij het uitgangspunt. De partners in een living lab streven met vereende krachten een gezamenlijk doel na en handelen daarbij vanuit het belang van de gebruiker, die een van de partners in het samenwerkingsverband is.

Een van de belangrijkste elementen in deze aanpak is co-creatie met de gebruiker, in combinatie met de real-life setting waarin er wordt geïnnoveerd. De activiteiten van een living lab vinden dan ook plaats in wijken, gemeenschappen, instellingen of organisaties waar de gebruiker woont, werkt, sport en beweegt.

Drie voorbeelden

  • Het living lab ‘Een steuntje in de Utrechtse Heuvelrug’ verbetert de leefstijl en sociale cohesie in de gemeente Utrechtse Heuvelrug door (inactieve) bewoners van 40-65 jaar in beweging te krijgen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het bestaande netwerk om de nieuwe doelgroep vluchtelingen meer te bieden op het gebied van sport en bewegen.
  • Het living lab ‘Beweegvriendelijk Vinkhuizen’ heeft een succesvolle wandel- en kunstroute opgezet om de bewoners van de wijk Vinkhuizen te stimuleren om meer te bewegen. De werkwijze uit het living lab worden nu in een nieuwe wijk toegepast om samen met de bewoners een nieuw beweegaanbod te ontwikkelen. Leidende principes zijn onder andere het vormen van een community of practice en het toepassen van citizen science in combinatie met design thinking.
  • In Sport- en Beweeglab Haarlem is op twee vmbo scholen een experiment opgezet waarin multi-sportaanbod is ontwikkeld dat aansluit bij de wensen en behoeften van de jongeren. Met een abonnement met de naam Urban Sports Haarlem kunnen jongeren een keuze maken uit het aanbod van verschillende verenigingen en commerciële aanbieders, zoals boksen, ‘urban 7 tegen 7 voetbal’, freerunning en ‘3 tegen 3 basketbal’. Dit aanbod word komend jaar geïmplementeerd op alle Haarlemse vmbo scholen en komt vervolgens ook beschikbaar voor andere middelbare scholen in Haarlem.

De projecten hebben een looptijd van een jaar. Gedurende deze periode worden enkele bijeenkomst georganiseerd om van elkaar te leren en resultaten te delen. Komend jaar volgen we deze projecten en zullen we eerste (tussentijdse) resultaten delen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen