Search
Close this search box.
Search

Verkenning mobiele spreekluisterverbinding

Omdat bij verpleegoproepsystemen in de somatische ouderenzorg cliënten soms slecht te verstaan zijn, zal er bekeken worden of een mobiele spreekluisterverbinding tot verbetering leidt. Beoogd wordt om de verstaanbaarheid te vergroten, hetgeen ook ten goede komt aan de werkdruk van zorgmedewerkers. De eerste testen werden in slechts enkele weken gedaan, later zal dit op grotere schaal gebeuren.

Dat mensen soms slecht te verstaan zijn, gebeurt met name wanneer cliënten een oproep doen via hun polsbandje en de spreekluisterverbinding tot stand wordt gebracht via een vaste wandunit aan de muur. In sommige gevallen is de afstand tussen de cliënt en de wandunit te groot, wat ervoor zorgt dat de communicatie niet goed verloopt. Gedurende een korte periode van twee tot zes weken, werd als alternatief voor de vaste wandunit een mobiele spreekluisterverbinding uitgeprobeerd binnen de eigen context van het verpleeghuis, voordat op grotere schaal getest gaat worden.

Uitproberen mobiele spreekluisterverbinding

Hierbij is de spreekluisterfunctie ingebouwd in de hals en polszender. Daarmee kunnen cliënten ongeacht hun locatie met de zorgmedewerker communiceren. De verwachting is dat oproepen daarmee efficiënter afgehandeld kunnen worden.

Voordat er daadwerkelijk gebruik zal worden gemaakt van een mobiele spreekluisterverbinding, kwamen tijdens het uitproberen punten naar voren die de potentie en kansen van een mobiele spreekluisterverbinding laten zien, maar kwamen ook een aantal aandachtspunten aan het licht. Onderzoek en metingen naar effecten zijn in dit stadium niet gedaan. 

Meerwaarde

Zowel de voorbereidingsfase als de gebruiksfase namen elk drie weken in beslag. Na het uitproberen werd de meerwaarde van een mobiele spreekluisterverbinding vastgesteld;

 • De communicatie tussen zorgmedewerker en cliënt als beter wordt ervaren doordat de cliënt beter is te verstaan ten opzichte van het huidige Verpleegoproepsysteem (VOS).
 • Ongeacht de locatie kan er altijd contact gelegd worden. Iets wat vooral meerwaarde heeft bij cliënten die aan het einde van de gang wonen of wanneer zij bellen vanuit andere locaties in het huis, zoals bijvoorbeeld het restaurant.
 • Medewerkers kunnen vragen mogelijk op afstand afhandelen en hoeven daardoor minder naar cliënten te lopen omdat zij hen goed kunnen verstaan.
 • Het gebruik hiervan kan ook leiden tot geruststelling bij de cliënt, doordat deze altijd contact heeft gehad en op de hoogte is gebracht wanneer de medewerker langs komt.

Aandachtspunten mobiele spreekluisterverbinding

 • Tijdens het uitproberen is naar voren gekomen dat cliënten cognitief goed in staat moeten zijn om te begrijpen hoe het nieuwe systeem werkt.
 • Het drukken op de knop en het praten vergt een iets andere manier van bedienen dan het huidige systeem.
 • Daarbij wordt de grootte en het materiaal van het specifieke apparaat dat is getest niet altijd als prettig ervaren.

Andere aandachtspunten die naar voren zijn gekomen zijn;

 • Het geteste systeem werkte in deze pilot enkel op smartphones. Tijdens het uitproberen hadden medewerkers naast de DECT-telefoon dus een extra smartphone bij zich.
 • Koppelen van pols- en halszenders aan smartphones in het daarvoor bestemde platform dient zorgvuldig gedaan te worden, om de juiste verbinding tot stand te brengen.
 • Er moet extra aandacht worden besteed aan het dagelijks opladen van de pols- en halszenders, wat veel vaker dient te gebeuren dan met het huidige systeem.
 • Medewerkers hierin betrekken en meekrijgen is van belang om het succesvol te laten verlopen.

Meer weten? Lees de volledige rapportage van het Zinvol uitproberen van de mobiele spreekluisterverbinding.

Vervolg

Door het uitproberen van de mobiele spreekluisterverbinding zijn kansen, aandachtspunten en geleerde lessen van deze toepassing naar voren gekomen. Deze geleerde lessen kunnen ook meegenomen worden in het uitproberen van, en het vergelijken met, soortgelijke systemen. Daarbij moet ook gekeken worden hoe dit past binnen de huidige systemen in het verpleeghuis of de toekomstplannen die de organisatie heeft.

Samen richting geven

Dit project is onderdeel van het programma “Samen richting geven”. Twaalf ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant werken daarin samen aan een vitale en sociale zorg voor ouderen. Een project van de zorgorganisaties Mijzo, Thebe, De Leyhoeve en De Wever is gericht op het gebruik van de verpleegoproepsystemen in de somatische zorg. In het project willen de zorgorganisaties meer inzicht verkrijgen in de oproepen door cliënten en te komen tot een doelmatigere inzet en een lagere werkdruk voor zorgmedewerkers.

De eerste fase omvatte een verkenning naar verpleegoproepsystemen bij vier locaties, die vorig jaar is uitgevoerd door Vilans. Na de verkenning zijn twee interventies uitgeprobeerd om op dit vraagstuk in te spelen, namelijk persoonsgerichte zorg op basis van data en de mobiele spreekluisterverbinding.

ROS WEB

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?