Vernieuwde keuzehulp voor samen beslissen bij longkanker

15 augustus 2023
Cancer patient visiting doctor for medical consultation in clini
Tweedelijn
Nieuws

Santeon, ZorgKeuzeLab, Universiteit Utrecht, Amsterdam UMC en Longkanker Nederland gaan samen de Longkanker keuzehulp (door)ontwikkelen en implementeren in twintig ziekenhuizen. De Longkanker keuzehulp biedt ondersteuning aan patiënten en zorgverleners bij het kiezen van de best passende behandeling. Mensen met longkanker komen in korte tijd voor belangrijke beslissingen te staan over onder meer diagnostiek, behandeling en/of palliatieve zorg.

In september starten de voorbereidingen voor de implementatie van de vernieuwde Longkanker keuzehulp in de eerste vijf ziekenhuizen. Die voorziet in informatie voor zowel patiënten, hun naasten als zorgverleners.

In januari van dit jaar is het implementatieproject ‘Nationale uitrol samen beslissen met de Longkanker keuzehulp’ gestart. Dit project wordt gesubsidieerd door KWF Kankerbestrijding. In het project worden twee bestaande hulpkaarten samengevoegd tot één vernieuwde Longkanker keuzehulp voor alle stadia van longkanker.

Samen beslissen

Samen beslissen is een van de speerpunten voor toekomstbestendige zorg. Patiënten worden mondiger en nemen steeds vaker zelf het voortouw. Ze praten mee en beslissen samen met de arts over het behandeltraject dat het best bij hen past. Samen beslissen betekent ook samen goed worden geïnformeerd. Als extra hulpmiddel voor arts en patiënt zijn op thuisarts.nl vorig jaar 49 online keuzekaarten beschikbaar gesteld.

Keuzehulp

De keuzehulp bevat een ‘patiënt-like-me module’, waarin patiënten met stadium IV longkanker uitkomstinformatie kunnen zien van andere patiënten zoals zij. De nieuwe versie wordt in minimaal twintig ziekenhuizen geïmplementeerd over een periode van twee jaar. De implementatie wordt zowel kwalitatief als kwantitatief geëvalueerd.

Op dit moment wordt gewerkt aan het actualiseren van de data voor de patiënts-like-me module. De versie die wordt geïmplementeerd, bevat informatie over patiënten die in 2019 en 2020 de diagnose longkanker hebben gekregen. Deze data worden gedurende het project verder vernieuwd. De getoonde informatie sluit dan zo goed mogelijk aan bij de huidige behandelmogelijkheden.

Conceptontwerp

Ook wordt er gekeken naar het ontwerp van de keuzehulp. Er is een conceptontwerp gemaakt voor de best mogelijke weergave van deze informatie en de integratie van de patiënts-like-me module binnen de Longkanker Keuzehulp. In een gebruikersonderzoek onder toekomstige gebruikers wordt onderzocht wat hier nog aan verbeterd kan worden. In september starten de voorbereidingen voor de implementatie van de vernieuwde Longkanker keuzehulp in de eerste vijf ziekenhuizen.