VIPP Babyconnect Zorginzage hackathon succesvol verlopen

Medio november is het tijdens de Zorginzage hackathon van VIPP Babyconnect gelukt om cliëntgegevens elektronisch uit te wisselen tussen verschillende organisaties in de geboortezorg. Daarvoor werd gebruik gemaakt van het systeem onafhankelijke en op internationale standaarden gebaseerde Nuts netwerk. Dit betekent dat de verschillende zorgaanbieders niet van dezelfde software of een gezamenlijk platform gebruik hoefden te maken.

Door gebruik te maken van het Nuts netwerk kunnen zorgverleners een zorginzage vanuit hun eigen zorginformatiesysteem rechtstreeks op te vragen bij de organisatie die deze gegevens in huis heeft, zowel binnen als buiten de eigen regio.

De hackathon werd georganiseerd door het programmabureau van VIPP Babyconnect. “In april 2021 hebben we de eerste stap gezet met het uitwisselen van data tussen partijen in de geboortezorg via de HL7 FHIR standaard van Nictiz. Toen maakte iedereen echter gebruik van hetzelfde platform”, aldus Jorrit Spee, projectleider ontwikkeling bij VIPP Babyconnect.

Twee zorginzage praktijkcases

Aan de hackathon hebben een twintigtal mensen van verschillende zorg en IT-aanbieders deelgenomen. Dit waren: echo-/prenataal screeningcentrum Bovenmaas Prenataal (met zorginformatiesysteem Astraia) en IT-leveranciers Atermes, Caresharing (met viewer cBoards), Headease (technische consultancy), HINQ, Infinity, Orfeus, Vrumun, WEM en ZWConnect. Samen hebben zijn een tweetal zorginzage praktijkcases via het Nuts netwerk uitgewerkt.

Casus 1: een eerstelijns verloskundige heeft een cliënt voor een echo doorverwezen naar Bovenmaas Prenataal. Vervolgens wil de verloskundige de gegevens inzien, die Bovenmaas Prenataal over de cliënt heeft vastgelegd. Die gegevens werden via zorginformatiesysteem (Orfeus) via de viewer (cBoards) door de verloskundige opgevraagd

Casus 2: een kraamverzorgende vraagt ter voorbereiding op haar werk bij een cliënt de gegevens over deze cliënt op bij een eerstelijns verloskundigenpraktijk. De kraamverzorgende vroeg de gegevens op vanuit haar kraamzorginformatiesysteem Atermes via de viewer (van HINQ).

Tijdens de twee casussen is een beperkte set zorginformatiebouwstenen (ZIBs) uitgewisseld. Te weten, Patiënt (Vrouw), Zorgepisode (Zwangerschap), Observatie (Pariteit), Graviditeit, Aterme-datum, Bevalling, Ontsluiting en Baring. “Dat is de hele dataset die nodig is voor het verlenen van acute geboortezorg”, aldus Spee. Het aantal ZIBs is bovendien relatief eenvoudig is uit te breiden en een groot deel van de Nuts technologie voor Zorginzage gelijk is aan die van eOverdracht.

Nuts netwerk

De gegevensuitwisseling vond vervolgens plaats op basis van de nationale standaarden voor eenheid van taal (via ZorgInformatieBouwstenen) en datacommunicatie (via HL7 FHIR). Nuts waarborgde de vertrouwelijkheid van de gegevensoverdracht en richtte zich hiervoor op: identiteit, grondslag, adressering en logging. Deze aspecten zijn verwerkt in ‘Nuts nodes’, stukjes software die de deelnemende leveranciers inbouwen in hun eigen IT-systemen.

De Nuts-node stelt de identiteit vast van degene die de gegevens opvraagt en controleert of deze persoon daartoe gemachtigd is. Ook gaat de Nuts-node na of de cliënt toestemming heeft gegeven voor de gegevensoverdracht. In onderstaande video geeft VIPP Babyconnect een volledige demonstratie van de twee casussen, inclusief inleiding en conclusies.

De casussen van de VIPP Babyconnect Zorginzage hackathon

Tevreden deelnemers

De deelnemers aan de succesvol verlopen hackathon waren tevreden over de resultaten en hun ervaringen met Nuts. “Nuts biedt een volwassen oplossing voor het veilig uitwisselen van informatie. Het gebruik van internationale standaarden biedt een sterke basis voor een brede en snelle adoptie. Veel stappen zijn te automatiseren en bevatten cryptografisch bewijs dat een actie ook daadwerkelijk uitgevoerd mag worden. Dat is een sterk design principe”, aldus Edwin de Wit, productmanager bij HINQ, en Remy Lamers, managing director bij Headease.

De eerste Nuts use case startte in 2020. Dat betrof de communicatie tussen huisartsengroep ZGWA en Aafje Thuiszorg Huizen en Zorghotels. Toen werd al aangekondigd dat ook de eOverdracht op korte termijn mogelijk zou worden via de voorzieningen van Nuts. Tijdens een eerder gehouden hackathon, in oktober, zetten zeven zorg-IT aanbieders de schouders onder het realiseren van de eOverdracht op basis van het Nuts Afsprakenstelsel en de eOverdracht-standaard van Nictiz.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
World Conference
ICT&health World conference komt naar Limburg
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: Digitale inclusie; NEN 7510 in Deventer; Bestuurswisselingen, en meer
Heupairbag
Succesvolle heupairbag straks ook thuis beschikbaar
Erasmus MC en Maasstad Ziekenhuis leiden een wereldprimeur met flow-gecontroleerde beademing voor ARDS-patiënten op de IC. Deze innovatie belooft minder longbelasting en potentieel minder schade.
IC-beademingspilot mikt op minder longschade  
Geneesmiddelen
Online dashboard voor doorlooptijden geneesmiddelen
Samenwerking Thuismonitoring
Thuismonitoring geeft impuls aan samenwerking en ontzorgt
ouderenzorg
Whitepaper over AI in ouderenzorg gepubliceerd
psycholoog
2,5 miljoen voor praktijkonderzoek naar hybride ggz-zorg
patiënt
Telezorg-strategie vermindert aantal no shows drastisch
3D-Model Schouder
Schouderprothese in 3D-model aangemeten
Volg jij ons al?