Virtueel verzorgingstehuis kan signalering en opvang voor ouderen vervangen

9 oktober 2017
Nieuws

Digitaal aangestuurde netwerkzorg kan er voor zorgen dat de groei van de groep kwetsbare ouderen - en de groeiende aandacht hiervoor - niet tegengewerkt wordt door het verbrokkelen van traditionele zorgstructuren. Dat blijkt uit een artikel van de Eerstelijns Zorg. Er loopt nu een pilot in Limburg waarbij de signalerende structuur een verzorgingstehuis virtueel wordt nagebootst.

Voorwaarden voor de goede werking van digitaal aangestuurde netwerkzorg zijn wel dat zij goed georganiseerd is en daadwerkelijk aansluiting heeft op systemen van professionals. Een goede beveiliging van gegevens en efficiënte communicatie met andere zorgsystemen zijn hier kernelementen, aldus de uitkomsten van een project voor kwetsbare ouderen in Zuidoost-Brabant).

Thuis wonen in plaats van verzorgingstehuis

Het voorkomen, genezen of behandelen van aandoeningen zijn al langer niet meer de belangrijkste factoren binnen ouderenzorg. Zo gezond en gelukkig mogelijk leven staat tegenwoordig centraal. Gebeurde dat vroeger vaak in een verzorgingstehuis, de vergrijzing en afname van het aantal professioneel verzorgenden zorgt voor verplaatsing naar de thuissituatie. Het zo lang mogelijk thuis blijven wonen wordt ook van overheidswege gestimuleerd.

Het gevolg is wel dat veel verzorgingshuizen uitgekleed of zelfs gesloopt worden, zoals recent gebeurde met het Sint Jozefshuis in Nederweert. Oud-huisarts Thieu Heijltjes vindt dat spijtig, want een traditioneel verzorgingshuis kent een managementlaag die toeziet op welzijn en welbevinden en nauw samenwerkt met huisartsen, apothekers, wijkverpleegkundigen en maatschappelijk en sociaal werk. Signalen worden opgevangen en gecommuniceerd op het moment dat dat nodig is.

Virtueel verzorgingstehuis

Om te voorkomen dat deze structuur verdwijnt, bedacht Heijltjes een virtuele variant van het Sint Jozefshuis. Het virtuele verzorgingshuis is opgezet in 2014 door burgerinitiatief Stichting Coördinatie Zorg en Welzijn (SCZW) samen met de Cliëntenvereniging Virtueel Zorghuis (CVZ). Het doel van het zorgplatform was om oudere, mantelzorger, professional en vrijwilliger beter te laten samenwerken. Belangrijk was dat ouderen en/of mantelzorgers inzicht krijgen in hun eigen zorgdossier, net als alle partijen die deelnemen in het zorgproces.

Het initiatief werkt, zo blijkt nu, al was het technisch gezien af en toe een uitdaging. Zo was er verbinding nodig met de huisartsenpraktijken van Zorggroep PoZoB. Daar is met hulp van Care2U een oplossing voor gevonden, aldus Eerstelijns Zorg.

Sinds oktober loopt er een pilot waarin het individueel zorgplan (IZP) via MijnGezondheidsPlatform (MGP) wordt gedeeld met oudere/mantelzorger, wijkverpleegkundige, zorgtrajectbegeleider dementie en praktijkondersteuner ouderenzorg, aldus huisarts en stafarts kwetsbare ouderen Cora van der Velden uit. “Er loopt nu een pilot bij twee praktijken in Maarheeze. Daar doen 40/50 ouderen of mantelzorgers aan mee. Na de zomer gaan we het uitbreiden naar zeven praktijken in heel Cranendonck.”