Virtuele samenwerking moet strijd tegen kanker intensiveren

wo 7 februari 2018 - 09:58
Pr.Maxima-OncodeInst.
Innovatie
Nieuws

Samenwerking op het gebied van kankeronderzoek kan dankzij nieuwe vormen van technologie plaatsvinden met bestaande technologie. Dat leidde op 5 februari tot de officiële opening van een virtueel instituut: het Oncode Institute. De lancering van Oncode Institute vond plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, de opening vond plaats in aanwezigheid van koningin Maxima.

Het virtuele instituut laat een selecte groep toponderzoekers van negen instituten in Nederland via een gezamenlijk kankeronderzoeksprogramma intensiever samenwerken. Oncode Institute richt zich op drie pijlers:
  • Excellent onderzoek.
  • Intensieve samenwerking
  • Het benutten van wetenschappelijke kennis voor patiënten.
Het doel is om fundamentele inzichten over kanker zo snel en efficiënt mogelijk te vertalen naar betere (op de individuele patiënt afgestemde) en meer betaalbare zorg.

Investering van 120 miljoen euro

De komende vijf jaar investeren KWF Kankerbestrijding, health-Holland, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 120 miljoen euro in Oncode Institute. De investering wordt verspreid over een periode tot en met 2022. ZonMw draagt naar eigen zeggen vanuit het programma Oncode voor de komende 5 jaar ruim 22 miljoen euro bij aan Oncode Institute. Deze middelen zijn afkomstig van het ministerie van VWS, het ministerie van OCW en NWO. Met het programma Oncode beoogt ZonMw, middels Oncode Institute, de huidige voorloperrol van Nederland op het gebied van fundamenteel oncologisch onderzoek te versterken en een belangrijke bijdrage te leveren aan de toekomstige ontwikkeling van betere én betaalbare behandelstrategieën voor kanker. Vijf vooraanstaande Nederlandse kankeronderzoekers sloegen de handen ineen om Oncode Institute te realiseren, zo stelt het Antoni van Leeuwenhoek (AVL): René Bernards (Antoni van Leeuwenhoek), Anton Berns (Antoni van Leeuwenhoek), Hans Bos (UMC Utrecht), Hans Clevers (Prinses Máxima Centrum & Hubrecht Instituut) en Jan Hoeijmakers (Erasmus MC & Prinses Máxima Centrum). Met samenwerking als uitgangspunt bundelen zij de krachten van 43 excellente onderzoeksleiders op het gebied van kanker in Nederland afkomstig van de negen partnerinstituten van Oncode Institute. Deze onderzoeksleiders brengen weer hun eigen onderzoeksteams mee waardoor er in totaal 560 academische onderzoekers samenwerken binnen één overkoepelende strategie om de code van kanker te kraken.

Rol umc’s

Vanuit de umc’s werken 19 onderzoeksgroepen mee aan het onderzoeksprogramma. De onderzoekers maken gebruik van de beschikbare kennis en faciliteiten in hun umc. Door onderzoekers, kennis en infrastructuur ter beschikking te stellen, leveren de umc’s een forse bijdrage aan Oncode Institute. Eén op de drie Nederlanders krijgt kanker. Ieder uur sterven er vijf mensen aan de gevolgen ervan in Nederland. Om kanker te slim af te zijn, wil Oncode Institute het ontstaan en verloop van de ziekte veel beter begrijpen op moleculair niveau. Om nieuwe behandelmethoden zo snel mogelijk in de kliniek te krijgen, stelt Oncode Institute een team van valorisatie-experts aan. Juist deze stap moet de kwaliteit van leven van patiënten verbeteren en zelfs levens redden.