Voortschrijdend testgemiddelde op coronadashboard

13 januari 2021
Laptop-vrouw-zoeken-3-1
Data
Nieuws

Het coronadashboard van de Rijksoverheid toont sinds 7 januari dagelijks het voortschrijdend 7-daags gemiddelde van het totaal aantal testuitslagen en het percentage positieve testuitslagen uit de GGD teststraten. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (VWS) in de meest recente Kamerbrief over de stand van zaken Covid-19. Tot nu toe werd alleen het wekelijkse percentage positieve testen getoond. Een andere toevoeging is dat nieuwe gemeentegrenzen wegens een recentelijke gemeentelijke herindeling worden getoond. Verder wordt een vaccinatiepagina voorbereid.

Het coronadashboard is sinds de introductie in de zomer van 2020 permanent in ontwikkeling, conform het kabinetsbeleid om inzicht te blijven geven in de ontwikkeling van het virus. Er wordt telkens nieuwe informatie toegevoegd om zo zicht op en inzicht in het virus te houden. Zoals in december de uitkomsten van RIVM-onderzoek naar gedrag) en in de maanden ervoor onder meer de hoeveelheid virusdeeltjes in rioolwater.

Verdere verbetering coronadashboard

VWS werkt er ook aan om de informatie relevanter en begrijpelijker te maken voor iedereen, aldus de Kamerbrief. Daarvoor wordt regelmatig gebruik gemaakt van gebruikersonderzoeken die inzicht geven in welke informatie belangrijk is voor de bezoekers van het coronadashboard. Die onderzoeken, zoals in het vierde kwartaal van 2020, leren VWS naar eigen zeggen ook hoe het dashboard verder verbeterd kan worden.

Om goed aan te sluiten bij de informatiebehoefte, is in december verder een pagina aan het dashboard toegevoegd waarop duidelijk de geldende maatregelen te vinden zijn. Op deze manier geeft het dashboard een completer beeld, namelijk van de epidemiologische situatie en van de daarbij behorende maatregelen. Met het dashboard probeert VWS ook snel in te spelen op veranderingen. Zo wordt momenteel de pagina voor vaccinaties voorbereid.

Inzicht in kwetsbare groepen

Sinds 10 december 2020 zijn op het coronadashboard gegevens te vinden over drie kwetsbare groepen: bewoners van verpleeghuizen, bewoners van gehandicapteninstellingen en thuiswonende 70-plussers. Zowel de gegevens op het dashboard als in de voortgangsbrief van De Jonge zijn afkomstig van het RIVM en sluiten op elkaar aan.

Op dezelfde dag heeft het RIVM voor de gehandicaptenzorg en de thuiswonende 70-plussers een verbetering doorgevoerd in de manier om het aantal besmettingen te bepalen. De methode bij de
verpleeghuizen is niet gewijzigd. Het RIVM heeft de nieuwe definities met terugwerkende kracht toegepast vanaf de start van de registratie bij de GGD’en op 1 juli 2020. Een toelichting op de nieuwe methodes staat hier.