VR-bril verlicht werk verpleegkundigen in Isala

ma 27 september 2021 - 11:56
VR-Isala
Innovatie
Nieuws

De afgelopen maanden heeft het Isala ziekenhuis het gebruik van de VR-bril op een aantal afdelingen uitgebreid getest. Het ziekenhuis focuste zicht bij die tests met name ook op de vraag hoeveel tijd het inzetten van de VR-bril een verpleegkundige kost, of oplevert. Daarnaast wilde het Isala ook weten of de voordelen van de VR-bril opwegen tegen de hoge werkdruk en de praktische barrière die daardoor gecreëerd wordt.

Naar de voordelen van het gebruik van een VR-bril en -therapie voor patiënten is al veel onderzoek gedaan. Zowel op SEH's als hulpmiddel voor pijnbestrijding en ontspanning als op andere afdelingen in diverse ziekenhuizen, De VR-bril zorgt bij veel patiënten voor meer ontspanning en comfort tijdens behandelingen.

Om er achter te komen of, en hoe, het inzetten van de VR-bril de werkzaamheden voor verpleegkundigen (positief) beïnvloeden heeft het Isala de VR-bril voor een langere periode getest op de kinderafdeling, de verpleegafdeling Oncologie/hematologie, de SEH en het Pijncentrum. Daarnaast is hij ook ingezet op de Gipskamer, het Behandelcentrum en de afdeling Cardiologie. Tot slot is door twee verpleegkundig onderzoekers een haalbaarheidsstudie uitgevoerd.

VR-bril maakt het werk makkelijker

Doordat de VR-bril patiënten meer comfort brengt tijdens verpleegkundige acties en behandelingen blijkt dat daardoor ook het werk voor die verpleegkundigen zelf makkelijker wordt. Bij kinderen die op de SEH behandeld werden nam door de inzet van virtuele therapie met de bril bij 84 procent van de patiënten de comfort score toe.

Op de verpleegafdeling Oncologie/hematologie werd met name gekeken naar de invloed van de VR-bril op de pijnscore en het comfort van de patiënt. Van de ondervraagde patiënten gaf meer dan 93 procent aan dat de virtuele therapie een waardevolle aanvulling was op de standaard pijnbehandeling. Twee derde van de patiënten meldden een meetbare verlichting van de pijn en bijna negen op de tien patiënten (87%) gaf aan dat zij met de bril meer ontspannen waren.

"We hebben gemerkt dat het medische en verpleegkundige interventies zoals het prikken van een infuus, het zetten van een verdovingsprik of het zetten van een breuk makkelijker maakt. Ook zetten we de bril in om de wachttijd op de SEH gevoelsmatig te verkorten. Naast het toegenomen comfort van kinderen, bleek er zelfs een positief effect op de ouders te zijn. Onze SEH-verpleegkundigen hebben aangegeven dat structurele inzet van VR op de SEH zeker haalbaar is", vertelt verpleegkundig onderzoeker op de SEH Loes Buijvoets.

Niet de heilige graal, wel waardevol

"We hebben voor een superpragmatische aanpak gekozen. Met een klein startbudget van het steunfonds “Vrienden van Isala”, hebben we de meest geschikte apps uit de publieke appstore gedownload. Hiermee zijn we gaan testen en meten. Op deze manier hebben we snel waardevolle kennis opgedaan, zonder dat er significante kosten voor het ziekenhuis mee gemoeid waren", vertelt Jos Knaapen, Innovatiemanager bij Isala.

"We hebben veel geleerd van de proeven. VR is echt niet de heilige graal, maar kan wel uitgroeien tot de standaarduitrusting van verpleegafdelingen en poliklinieken als één van de mogelijke interventies. De SEH, Kinderafdeling en Oncologie/hematologie blijven de bril structureel gebruiken. We zijn bezig met plannen om VR - met name gericht op afleiding, pijnbestrijding en wetenschappelijk onderzoek - verder uit te rollen", aldus Knaapen.