Search
Close this search box.
Search

Vragenlijst PO gekoppeld aan digitaal Kinddossier

Jij en Je Gezondheid (JEJG) betreft digitale vragenlijsten die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij gezondheidsonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar heeft de organisatie de inhoud van die vragenlijsten vernieuwd. Zo zijn er wijzigingen gedaan in de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs, waar nu bijvoorbeeld ook Engelstalige vragen beschikbaar zijn. De grootste verandering is echter de integratie van de vragenlijst voor het primair onderwijs met het Digitaal Kinderdossier bij GGD Drenthe.

In de jeugdgezondheidszorg wordt gewerkt met een digitaal dossier, het zogeheten Kinddossier (KD+) dat niet hetzelfde is als een EPD. In het KD+ staan gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Zaken zoals lengte, gewicht, ziekten en medicijngebruik, maar ook veranderingen in de gezinssituatie, verstandelijke en motorische ontwikkeling en gedrag van het  kind.

Ook als de arts of verpleegkundige afwijkingen of risico’s signaleren, geven zij dit aan in dit dossier. Die digitale registratie is nodig om kinderen en hun ouder(s) eventueel op een later moment adequaat hulp te bieden. JEGJ heeft nu de digitale vragenlijst, die ze inzet voor onderzoeken in het primair onderwijs, voor de GGD Drenthe aan het digitale kinddossier gekoppeld.

Slimme koppeling

Voor het realiseren van de slimme koppeling werkten JEJG en Topicus nauw samen. Een goede combinatie, omdat JEJG expert is op de inhoud van de vragenlijsten en uitslagteksten terwijl Topicus specialist is op het gebied van de uitvoering van de digitale Gezondheidsonderzoeken en de koppeling daarvan met het digitaal dossier KD+. Beide organisaties faciliteren nu samen de gezondheidsonderzoeken voor GGD Drenthe.

Digitaal kinddossier

Op de website van JEJG wordt de nieuwe werkwijze toegelicht en uitgelegd dat er op deze manier een efficiëntieslag wordt gemaakt omtrent gezondheidsonderzoeken in het primair onderwijs. “Met de module Gezondheidsonderzoeken worden vragenlijsten ingericht, klaargezet en digitaal aangeboden aan ouders via het ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Op die manier is de drempel voor de ouders, om de vragen in te vullen, verlaagd.”

“Na het invullen van de vragenlijst zijn er een aantal automatische vervolgacties, dankzij de koppeling met het KD+. Zo worden bijvoorbeeld de actuele contactgegevens, lengte en gewicht van het kind direct in het JGZ-dossier vastgelegd. Tevens brengt KD+ meteen in kaart wat de bijzonderheden zijn. Ook geeft het KD+ een voorstel voor de vervolgafspraak op basis van de antwoorden uit de vragenlijst.”

Efficiëntieslag bij GGD-Drenthe

Met de integratie van de content van JEJG in het Digitaal Dossier KD+, kunnen JGZ-organisaties volgens betrokkenen en efficiëntieslag maken. Een organisatie is namelijk minder tijd kwijt aan het voorbereiden, inrichten, inplannen en uitvoeren van de gezondheidsonderzoeken en er kan meer zorg op maat worden geleverd. De komende maanden wordt deze integrale aanpak geëvalueerd. Dit gebeurt onder meer door de ervaringen van ouders en JGZ professionals bij GGD-Drenthe op te tekenen.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?