Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Vragenlijst PO gekoppeld aan digitaal Kinddossier

Jij en Je Gezondheid (JEJG) betreft digitale vragenlijsten die de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikt bij gezondheidsonderzoeken in het primair en voortgezet onderwijs. Afgelopen jaar heeft de organisatie de inhoud van die vragenlijsten vernieuwd. Zo zijn er wijzigingen gedaan in de vragenlijsten voor het voortgezet onderwijs, waar nu bijvoorbeeld ook Engelstalige vragen beschikbaar zijn. De grootste verandering is echter de integratie van de vragenlijst voor het primair onderwijs met het Digitaal Kinderdossier bij GGD Drenthe.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de jeugdgezondheidszorg wordt gewerkt met een digitaal dossier, het zogeheten Kinddossier (KD+) dat niet hetzelfde is als een EPD. In het KD+ staan gegevens over de gezondheid en ontwikkeling van een kind. Zaken zoals lengte, gewicht, ziekten en medicijngebruik, maar ook veranderingen in de gezinssituatie, verstandelijke en motorische ontwikkeling en gedrag van het  kind.

Ook als de arts of verpleegkundige afwijkingen of risico’s signaleren, geven zij dit aan in dit dossier. Die digitale registratie is nodig om kinderen en hun ouder(s) eventueel op een later moment adequaat hulp te bieden. JEGJ heeft nu de digitale vragenlijst, die ze inzet voor onderzoeken in het primair onderwijs, voor de GGD Drenthe aan het digitale kinddossier gekoppeld.

Slimme koppeling

Voor het realiseren van de slimme koppeling werkten JEJG en Topicus nauw samen. Een goede combinatie, omdat JEJG expert is op de inhoud van de vragenlijsten en uitslagteksten terwijl Topicus specialist is op het gebied van de uitvoering van de digitale Gezondheidsonderzoeken en de koppeling daarvan met het digitaal dossier KD+. Beide organisaties faciliteren nu samen de gezondheidsonderzoeken voor GGD Drenthe.

Digitaal kinddossier

Op de website van JEJG wordt de nieuwe werkwijze toegelicht en uitgelegd dat er op deze manier een efficiëntieslag wordt gemaakt omtrent gezondheidsonderzoeken in het primair onderwijs. “Met de module Gezondheidsonderzoeken worden vragenlijsten ingericht, klaargezet en digitaal aangeboden aan ouders via het ouderportaal ‘Mijn Kinddossier’. Op die manier is de drempel voor de ouders, om de vragen in te vullen, verlaagd.”

“Na het invullen van de vragenlijst zijn er een aantal automatische vervolgacties, dankzij de koppeling met het KD+. Zo worden bijvoorbeeld de actuele contactgegevens, lengte en gewicht van het kind direct in het JGZ-dossier vastgelegd. Tevens brengt KD+ meteen in kaart wat de bijzonderheden zijn. Ook geeft het KD+ een voorstel voor de vervolgafspraak op basis van de antwoorden uit de vragenlijst.”

Efficiëntieslag bij GGD-Drenthe

Met de integratie van de content van JEJG in het Digitaal Dossier KD+, kunnen JGZ-organisaties volgens betrokkenen en efficiëntieslag maken. Een organisatie is namelijk minder tijd kwijt aan het voorbereiden, inrichten, inplannen en uitvoeren van de gezondheidsonderzoeken en er kan meer zorg op maat worden geleverd. De komende maanden wordt deze integrale aanpak geëvalueerd. Dit gebeurt onder meer door de ervaringen van ouders en JGZ professionals bij GGD-Drenthe op te tekenen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen