VWS, EZ stellen 12 miljoen euro beschikbaar voor e-health startups

31 augustus 2017
Nieuws

De rijksoverheid gaat subsidiering van e-health startups via de subsidiemodule seed capital technostarters verbreden . Er komt zes miljoen euro beschikbaar vanuit het ministerie van VWS en hetzelfde bedrag vanuit het ministerie van Economische zaken, in totaal dus 12 miljoen euro. Dat blijkt uit een online publicatie in de Staatscourant.

De subsidie wordt indirect verleend ia een geldlening en maakt deel uit van een initiatief om de toegang tot risicokapitaal voor startups met innovatie e-health toepassingen te vereenvoudigen. Inclusief private middelen komt er 24 miljoen euro beschikbaar voor ‘eHealth technostarters’. Aanvragen kunnen vanaf 1 september tot en met 16 oktober 2017 ingediend worden.

De publicatie in de Staatscourant behelst een wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met een tender voor de seed capital module voor e-health.  'De minister verstrekt op aanvraag subsidie aan een startersfonds voor het uitvoeren van een fondsplan, waarbij minimaal 50 procent van het investeringsbudget bestemd is voor het verkrijgen van participaties in 'eHealth technostarters'.

Stimuleren innovatiekracht LSH Topsector

De subsidies moeten gezien worden in het kader van het stimuleren van de innovatiekracht in Nederlandse topsectoren. Binnen de topsector Life Sciences & Health (LSH) doen zich nieuwe kansen voor op het gebied van ICT, aldus EZ. Het gaat dan met name om kansen op het gebied van e-health. Volgens EZ is het ook belangrijk voor de noodzakelijke vernieuwing van de gezondheidszorg om innovaties op e-health gebied te stimuleren.

Het gaat daarbij onder meer om toepassingen waarbij zorgverleners en patiënten op afstand met elkaar kunnen communiceren via een video-verbinding of via een digitaal platform, applicaties die patiënten helpen goede keuzes te maken over hun behandeling of bijvoorbeeld sensoren in huis die melding maken wanneer bijvoorbeeld een oudere valt of dreigt uit te drogen.

Deze toepassingen kunnen oplossingen bieden voor uitdagingen die momenteel spelen in de Nederlandse zorgsector, zoals vergrijzing van de bevolking, kostenstijgingen en mondiger burgers die meer eigen regie over geleverde zorg willen voeren. Daarom stimuleert ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het gebruik van ehealth in de zorg, onder andere door innovatieve bedrijven vanuit het Fast Track eHealth initiatief te ondersteunen.

Moeite met opschalen e-health toepassingen

Er zijn in Nederland in de afgelopen jaren diverse e-health toepassingen ontwikkeld vanuit innovatieve startups. Het lukt echter vaak niet of het duurt heel lang om deze innovatieve toepassingen op te schalen vanaf lokaal of regionaal niveau. Verder kunnen ondernemers in de zorgsector lastig op nationaal of internationaal niveau in contact komen met en commitment krijgen van nieuwe investeerders, gebruikers en stakeholders.

Extra risicokapitaal gericht op de e-health sector kan een belangrijke bijdrage leveren aan de opschaling van deze e-health toepassingen. Een financiële impuls om meer kapitaal aan te trekken moet ervoor zorgen dat investeerders sneller in e-health technostarters investeren. Nederland beschikt met de subsidiemodule seed capital technostarters volgens EZ al over een zeer succesvol instrument waarmee de Nederlandse venture capital markt in tien jaar volwassen is geworden.

Deze subsidiemodule maakt het mogelijk om subsidie te verstrekken in de vorm van een geldlening voor de financiering van beginnende ondernemingen die technisch of creatief innovatief van aard zijn (de technostarters). De subsidie wordt niet rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt, maar aan investeringsfondsen (startersfondsen) die met risicokapitaal participeren in ondernemingen van technostarters.

Tenders specifiek voor e-health technostarters

Sinds eind 2016 biedt de seed capital subsidiemodule de mogelijkheid om een tender specifiek ten behoeve van technostarters in e-health open te stellen. Hiervoor is het begrip ‘eHealth technostarters’ toegevoegd. Een eerste tender specifiek voor startersfondsen gericht op e-health (van 1 januari tot en met 31 maart 2017) leverde slechts één startersfonds in e-health op, die maar een deel van het beschikbare budget heeft aangevraagd.

Tijdens de openstelling werd duidelijk dat de definitie van e-health te smal is om een heel investeringsfonds op te richten. Daarom is er bij de nieuwe tender gekozen voor openstelling richting startersfondsen die minimaal 50 procent van het investeringsbudget gebruiken voor het verkrijgen van participaties in eHealth technostarters. Hiermee ligt de focus nog wel op eHealth technostarters, maar kunnen de fondsen zelf kiezen in welke technostarters zij de overige 50 procent van het investeringsbudget investeren om zo tot een optimale investeringsportefeuille te komen.

Aandacht voor organisatorische, veranderkundige aspecten intro’s

Adequate financiering is volgens EZ een essentiële, maar niet toereikende voorwaarde voor succesvolle opschaling. Binnen het Fast Track eHealth initiatief wordt daarom ook aandacht gegeven aan organisatorische en veranderkundige aspecten van introductie van nieuwe technologieën in de zorgsector, onder andere door blijvende netwerken en ecosystemen van stakeholders op te zetten die een belangrijke rol kunnen spelen bij de opschaling.