VWS ontsluit tienduizenden coronadocumenten met platform

15 september 2023
VWS
Digitalisering
Nieuws

Het ministerie van VWS heeft een nieuw platform gelanceerd dat het makkelijker en gebruiksvriendelijker maakt om openbaar gemaakte documenten over de coronacrisis te doorzoeken. Bij VWS liggen naar aanleiding van verschillende verzoeken omtrent corona inmiddels namelijk tienduizenden documenten met besluiten. Die waren allemaal op een speciale website gepubliceerd, maar het bleek eigenlijk onmogelijk om die goed te doorzoeken. Met het nieuwe platform worden deze zogeheten Woo-documenten beter ontsloten.

Dit nieuwe platform, genaamd open.minvws.nl, is gemaakt in samenwerking met verschillende betrokkenen. Alle coronadocumenten staan vanaf begin september nu op dit platform. Ook de eerder gepubliceerde documenten komen er binnenkort op te staan.

Wet openbaarheid van bestuur

Sinds maart 2020 ontving het ministerie van VWS meer dan 450 verzoeken met betrekking tot corona via de Wob/Woo. Wob staat Wet openbaarheid van bestuur en Woo staat voor Wet open overheid Hierdoor zijn verschillende beslissingen genomen om documenten openbaar te maken. Sommige van deze beslissingen bevatten honderden tot duizenden documenten. Al deze beslissingen en bijbehorende documenten - het gaat in totaal om tienduizenden - werden sinds het najaar van 2020 op de website wobcovid19.rijksoverheid.nl geplaatst. Het was echter lastig voor aanvragers om de informatie die ze zochten binnen deze grote hoeveelheid documenten te vinden. Daarom heeft het ministerie besloten om een nieuw platform te bouwen.

Betere ontsluiting coronadocumenten

Dit nieuwe Woo-platform is specifiek ontworpen als een toegankelijke en ontsloten database voor zowel nieuwe beslissingen als eerder gepubliceerde coronadocumenten van het ministerie van VWS. Vanaf september 2023 verschijnen alle nieuwe beslissingen op dit platform en de komende maanden worden ook de al eerder gepubliceerde beslissingen toegevoegd.

Elk document is individueel toegankelijk in plaats van één groot verzameldocument. Bijna alle documenten zijn doorzoekbaar op specifieke zoektermen, en er wordt ook meta-informatie toegevoegd, zoals de datum, het bestandsformaat en de relatie tot andere gepubliceerde documenten. Dit alles is gedaan om het gebruiksgemak te vergroten. Het ministerie zal de komende maanden doorgaan met het verbeteren van het platform op basis van feedback van gebruikers en om eventuele problemen op te lossen.

Open-source aanpak

Dit platform is opnieuw ontworpen om beter doorzoekbaar te zijn en is makkelijker toegankelijk. Tijdens de ontwikkeling van dit innovatieve platform is er nauw samengewerkt met de gebruikersgemeenschap, waaronder journalisten, wetenschappers en burgers. Hun feedback en input zijn essentieel geweest om het nieuwe Woo-platform zo goed mogelijk te laten aansluiten bij hun behoeften. Dit zorgt voor transparantie en maakt gebruik van een open-source aanpak.