VWS start inventarisatie AI databeschikbaarheid in de zorg

21 augustus 2020
AI-Hersenen
AI
Nieuws

Capgemini Invent gaat in opdracht van het ministerie van VWS inventariseren welke initiatieven en/of constructies er in Nederland bestaan om (zorg)data beschikbaar te maken voor kunstmatige intelligentie (AI). Specifiek gaat het daarbij om data die vanuit meerdere bronnen ontsloten worden. Deze inventarisatie is onderdeel van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van VWS. Data-initiatieven die aan de juiste criteria voldoen kunnen vanaf nu aangemeld worden voor deze inventarisatie.

Kunstmatige Intelligentie (AI) heeft de potentie om een grote invloed op de kwaliteit van onze zorg en gezondheid te hebben. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van de waarde van data. Maar ook om te leren van voorspellingen en analyses om zo tot op maat gemaakte adviezen of acties te komen.

AI kan uiteindelijk, zo is al vaker ter sprake gekomen, een bijdrage leveren aan preventie of zelfmanagement, betere gezondheid en/of het voorkomen, verplaatsen, vervangen van zorg. Maar ook een snellere en betere diagnostiek en behandeling. Om dergelijke innovaties en verbeteringen te kunnen realiseren is veel, en kwalitatief goede, data nodig.

Inventarisatie AI data-initiatieven

De inventarisatie die nu gestart wordt richt zich op constructies en initiatieven waarbij data vanuit meerdere bronnen ontsloten worden. Denk aan samengestelde data van instellingen of vanuit samenwerkingsverbanden. Behalve een inzicht inde beschikbare, geschikte, initiatieven wordt ook gekeken naar mogelijke (toekomstige) noodzakelijke aanvullingen. In oktober worden de eerste resultaten van de inventarisatie verwacht.

De inventarisatie betreft alle datadeel- of beschikbaarheidsconstructies ongeacht de organiserende sector. Daarnaast mag de constructie zich ook in een data sandbox bevinden. Dat is een schaalbaar ontwikkelingsplatform dat wordt gebruikt om de waardevolle informatiesets van een organisatie te verkennen. Om in aanmerking te komen moet een data-initiatief aan de volgende criteria voldoen:

  • Het zorgt ervoor dat er voldoende variëteit en kwaliteit aan data beschikbaar is om kwalitatief goede AI te ontwikkelen en toe te passen. Dit gebeurt door data uit verschillende bronnen beschikbaar te maken.
  • Het vindt plaats in Nederland of is in internationale samenwerking (bij voorkeur EU) met Nederland.
  • Het is opgezet of wordt toegepast in de Nederlandse cure, care en/of preventie.
  • Het stelt data beschikbaar over de grenzen van het eigen beheersgebied.

Partijen die een data-initiatief willen aanmelden kunnen dat doen via het aanmeldformulier op deze pagina. Vragen over initiatieven en/of constructen kunnen per email gesteld worden aan onderzoekvws.nl@capgemini.com. De gegevens van deze inventarisatie zullen niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden, zo benadrukken VWS en Capgemini.