Search
Close this search box.
Search

VWS verbreedt uitleg over wet digitale gegevensuitwisseling

Niet langer faxen of dvd's uitwisselen, minder administratie en minder fouten in de overdracht van patiëntgegevens, meer regie voor patiënten. Dat is in een notendop de motivatie achter het wetsvoorstel Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. Ron Roozendaal - directeur Informatiebeleid VWS - geeft nu in een video een toelichting over de wet: oorsprong, reden, de belangrijkste artikelen en waar partijen in de zorg zoals ICT-leveranciers en zorgaanbieders aan moeten voldoen.

De wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg stelt elektronische gegevensuitwisseling tussen zorgverleners verplicht. Dit moet informatie, nodig voor behandeling van patiënten, sneller en foutloos van de ene zorgverlener naar de ander krijgen. Ook moeten patiënten zo meer grip krijgen op hun gezondheid. De internetconsulatie voor het wetsvoorstel is op 10 maart begonnen en eindigt op 10 juni. De consultatie is bedoeld om input te krijgen op het wetsvoorstel inzake digitale gegevensuitwisseling en dit verder te verbeteren.

Informatie over wetsvoorstel

Afgelopen april is er over het gerelateerde programma Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg ook al een website online gekomen. Hij biedt informatie over de stand van zaken op het gebied van regulering, nieuws en agendazaken. Daar komt nu de uitleg per video bij. Hij behandelt onder meer de problematiek inzake gegevensuitwisseling en de roep om meer regie vanuit de overheid die tot het wetsvoorstel heeft geleid. Ook legt Roozendaal kort de diverse artikelen uit en stipt hij de eisen, normeringen en benodigde certificeringen aan.

Tijdens een viertal informatiesessies in maart en april in Utrecht en Den Haag was het voorstel al toegelicht. VWS heeft voorafgaande aan de consultatie op 2 maart ook een aantal informatiesessies gehouden voor leden van het Informatieberaad Zorg, leveranciers en andere belanghebbenden. Tijdens deze sessies heeft VWS de keuzes die in het wetsvoorstel gemaakt zijn en welke overwegingen daaraan ten grondslag lagen, nader toegelicht.

Vanwege het coronavirus konden niet alle informatiesessies in maart en april doorgaan. Daarom is de toelichting opgenomen, zodat iedereen die alsnog kan bekijken.

Eenduidige digitale gegevensuitwisseling

Nadat in 2011 de Eerste Kamer een landelijk EPD afschoot, heeft de overheid ingezet op samenwerking tussen partijen zoals ICT-leveranciers en zorgaanbieders om tot eenduidige, standaard en veilige gegevensuitwisseling te komen. Hieruit zijn ook publiek-private samenwerking voortgekomen zoals Twiin, dat begin mei een portaal geopend heeft voor uitwisseling van diganostische beelden en data.

Daarbij staan vooral standaarden en eenduidige definities centraal. Alle vormen van digitale uitwisseling moeten hieraan aan moeten voldoen, zodat systemen interoperabel zijn en gegevens ongeacht het systeem of PGO (bij burgers) eenvoudig op te halen en uit te wisselen zijn. Hierbij ligt ook een focus op het meer regie geven aan mensen over hun eigen gezondheid en het samen met zorgverleners over behandelingen beslissen.

Via het Informatieberaad Zorg zijn op basis van Outcomedoelen op gebieden zoals patiënt- en medicatiegegevens onder meer stimuleringsprogramma’s zoals VIPP (ziekenhuizen, klinieken), InZicht (VVT) en OPEN (eerstelijn) uitgerold om gestandaardiseerde digitale gegevensuitwisseling te stimuleren. In 2019 liet toenmalig minister Bruins van Medische Zorg & Sport (dit jaar wegens gezondheidsproblemen opgevolgd door Martin van Rijn) weten dat hij de vrijwillige samenwerking tussen partijen zoals ICT-leveranciers een duw in de rug wilde geven met regulering.

2010 wet van kracht

Bruins gaf begin dit jaar aan te hopen dat de Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg nog dit jaar door de Tweede en Eerste Kamer heen komt, zodat de regulering volgend jaar van kracht kan worden. Sinds 2019 ligt er al een roadmap die onder meer bepaalt dat er op 13 punten al gewerkt wordt aan eenduidige standaarden voor gegevensuitwisseling, zoals tussen ambulances en SEH’s.

De Wet zal bepalingen bevatten die het mogelijk maken om eisen te stellen aan, onder meer, informatieveiligheid en privacy. Ook worden bepalingen opgenomen die certificering van ICT-producten mogelijk maken.

Martijn Kregting

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
intelligentie
Over spelmatige intelligentie en serious games
Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben een webgebaseerde babyslaap-planner ontwikkeld die levens van baby’s kan redden van wiegendood.
Webgebaseerde slaapplanner voorkomt wiegendood
AI onderwijsinstructie chirurgie training
Onderwijsinstructie via AI tijdens operatie
medicatie
Onderzoek naar medicijndispensers in intramurale setting
AI
Nieuwe CT 5300 van kop tot teen uitgerust met AI
arbeidsgerelateerde zorg
Programma ‘Innovatieve Arbozorg’ voor betere arbeidsgerelateerde zorg
zorgontwikkelingen nieuws
Groene zorg, praten over zorgontwikkelingen en bestuurswisselingen
digitalisering
NVZ wil meer focus op preventie en digitalisering
dementie
Project Leefcirkels XL opent deuren voor cliënten in zorgcentra
gegevensuitwisseling
VWS start met nieuwe fase voor PGO's
Volg jij ons al?