Wearables steeds belangrijker bij zorg op afstand

12 februari 2024
smartwatch
Technologie
Nieuws

Een nieuw rapport van IDTechEx analyseert op welke manier digitale technologieën de gezondheidszorg transformeren. Het onderzoek biedt een positieve visie op de manier waarop digitale innovaties de gezondheidszorg kunnen hervormen. Het loopt van het verbeteren van de patiëntenzorg tot het ontlasten van het medisch personeel. Dit omvangrijke onderzoek is gemaakt om te helpen om de toenemende druk op wereldwijde gezondheidssystemen te verlagen.

IDTechEx, bekend om zijn marktanalyses en innovatieve inzichten, heeft dit rapport samengesteld om de progressie en potentie van digitale gezondheidstechnologieën in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich op de integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in de zorg, monitoring op afstand van patiënten (RPM), consumentenwearables zoals smartwatches en de inzet van digitale gezondheidsapps. Het is zelfs bijvoorbeeld, volgens meerdere experts, inmiddels al zover dat speciale smartwatches nu al levens binnen en buiten het ziekenhuis kunnen redden.

Gezondheidsmonitoring op afstand

Het nieuwe rapport laat zien hoe digitale gezondheid, versneld door de COVID-19 pandemie, de capaciteit van de gezondheidszorg verbeteren. Deze technologieën bieden niet alleen oplossingen voor de huidige uitdagingen, maar scheppen ook nieuwe mogelijkheden voor preventieve zorg en vroegere diagnose. Volgens het rapport zijn met name telegezondheid en monitoring op afstand grote aanjagers van de digitale zorgtransformatie. Deze ontwikkelingen maken onder meer een optimalere inzet van medisch personeel mogelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote landelijke servicecentra, zoals die momenteel ook in Nederland worden gerealiseerd. Tal van nieuwe technologische opties zoals wearables, AI, slimme sensoren en thuismetingen maken sowieso een steeds breder scala aan gezondheidsmonitoring op afstand mogelijk.

Opmars consumentenwearables

De verschuiving naar consumentenwearables, die steeds meer medische functies bevatten, is een duidelijke en onmiskenbare trend. Deze apparaten verzorgen, ondanks hun bescheiden formaat, voor voortdurende gezondheidsmonitoring. Hierdoor kunnen, bijvoorbeeld in situaties van dreigend hartfalen, vroegtijdig interventies worden ingezet. Zelfs het voorkomen van ziektes komt op deze manier steeds beter in beeld. Het rapport benadrukt dan ook dat de grens tussen consumenten- en medische apparaten langzaam maar zeker vervaagt door de entree van tal van sensoren, meetapparatuur thuis en vele data die eigenhandig worden verkregen voor medische doeleinden.

Software en AI in gezondheidszorg

Een andere trend die het rapport signaleert is de opkomst van software als medisch hulpmiddel (SaMD). Met de goedkeuring en vergoeding van verschillende digitale therapieën wereldwijd, speelt SaMD volgens de auteurs zelfs een sleutelrol bij het aanpakken van mentale en gedragsgezondheid. Bovendien is er een groeiende toepassing van AI in medische beeldherkenning, hetgeen tal van opties opent voor vroegere diagnoses, efficiëntere zorg én meer gepersonaliseerde behandelingen.

Het IDTechEx-rapport bevestigt tot slot niet alleen de grote rol van digitale gezondheidstechnologieën voor de realisatie van de benodigde zorgtransformatie, maar ziet ook een toekomst voor zich waarin de gezondheidszorg toegankelijker, efficiënter en proactiever wordt. Met een gedetailleerde marktvoorspelling van tien jaar geeft het rapport waardevolle inzichten omtrent de huidige én toekomstige staat van digital health. Het rapport is zodoende een interessante leidraad voor beleidsmakers, gezondheidszorgprofessionals en technologieontwikkelaars en je kunt het hier in zijn geheel lezen.