Met 77 miljoen aan transformatiegelden kan Santeon Ziekenhuizen nog grootschaliger inzetten op hybride zorg en thuismonitoring.

77 miljoen voor doorontwikkeling grootschalig servicecentrum ‘Zorg bij jou’

Eerder haalde het grootschalige transformatievoorstel van de Santeon Ziekenhuizen omtrent het realiseren van zorg dichterbij huis al de snelle IZA-toets. En nu is het, op het voorstel gebaseerde plan, gehonoreerd met 77 miljoen transformatiegelden van VWS en betrokken zorgverzekeraars. Het geld wordt op basis van de behaalde resultaten in tranches uitgekeerd. Santeon kan dankzij dit geld van start met een verdere transformatie naar hybride zorg in het algemeen en de doorontwikkeling van het grootschalige medische servicecentrum ‘Zorg bij jou’ in het bijzonder.

De stap van traditionele naar hybride zorg is ingrijpend en vraagt om tijd, investeringen en specifieke kennis. Tegelijkertijd moet er snel werk gemaakt worden van de broodnodige zorgtransformatie en dat kan met de beschikbare 77 miljoen sneller gebeuren. Siebren van der Kooij, directeur van het medisch servicecentrum ‘Zorg bij jou’, stelt dat de transformatie uiteindelijk alleen lukt door samen te werken binnen Santeon zelf én met partners binnen en buiten de zorg. “De grote uitdaging is om, over de eigen muren heen,  landelijk samen te werken om passende zorg te verzorgen samen met alle partners zoals huisartsen.”

Adagium van IZA

Santeon gaat met deze grootscheepse aanpak écht werk maken van passende zorg. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor een medisch servicecentrum, dat op landelijke schaal opereert en waarbij – op den duur – elke zorgaanbieder kan aansluiten. Die aanpak sluit perfect aan op het adagium van het IZA: ‘Digitaal en thuis als het kan, fysiek en op locatie als het moet’. Nu dit transformatieplan daadwerkelijk gefinancierd wordt, krijgen steeds meer patiënten toegang tot de beste zorg dichtbij en blijft het werk voor zorgverleners aantrekkelijk en werkbaar. 

Longarts Hans Hardeman licht toe waarom de ontwikkeling richting hybride zorg zo belangrijk is. “Digitale zorg thuis geeft patiënten meer regie en inzicht in hun aandoening. Door de thuismonitoring zijn zij beter in staat zelf te reageren als er klachten zijn en kunnen ze laagdrempelig overleggen via de app als ze onzeker zijn. Hierdoor zien we de meeste patiënten minder vaak, maar vooral zien we de patiënten op het juiste moment: als ze ons nodig hebben. En de tijd die vrij komt geeft mij de ruimte om aandacht te geven aan nieuwe patiënten of bijvoorbeeld patiënten die minder digitaal vaardig zijn. Samen met het monitoringscentrum kunnen we meer patiënten de zorg bieden die ze nodig hebben, zonder dat er meer personeel nodig is.” 

Grootschalig servicecentrum

De focus van het nieuwe servicecentrum ‘Zorg bij jou’ ligt in eerste instantie op thuismonitoring en optimale informatievoorziening voor de patiënt. De Santeon Ziekenhuizen zijn op dit moment al koploper op  het gebied van thuismonitoring en bieden deze vorm van digitale zorg voor steeds meer aandoeningen aan, zoals bij COPD, influenza en zwangerschapsdiabetes. In een later stadium worden de activiteiten van het servicecentrum uitgebreid. Te denken valt dan aan diensten zoals online consulten, medicatie-checks en het inzetten van keuzehulpen voor beslissingen over behandelingen. 

Directeur Santeon Pieter de Bey licht toe: “Met de goedkeuring van het transformatieplan kunnen we nu snel verder opschalen, het medisch servicecentrum verder vormgeven en de diensten vervolgens samen met andere ziekenhuizen, huisartsen, VVT-instellingen en patiëntenorganisaties verder ontwikkelen. Deze digitale dienstverlening is een belangrijke stap om zorg van hoge kwaliteit te kunnen blijven leveren en toegankelijk en betaalbaar te houden voor iedereen.”  

Betrokken zorgverzekeraars

Als eerste en tweede zorgverzekeraar hebben zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis goedkeuring gegeven voor de transformatiegelden. Ook zorgverzekeraars CZ en Menzis zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van ‘Zorg bij jou’. Cas Ceulen, Chief Health Officer bij VGZ vertelt namens de zorgverzekeraars: “Het transformatieplan ‘Zorg bij jou’ heeft de ambitie om een van de grote medische servicecentra te worden. De potentie van dergelijke servicecentra is enorm, alleen al in de medisch specialistische zorg kunnen er op deze wijze uiteindelijk ruim 7.000 fte worden vrijgespeeld. Dat is circa 40% van de vacatures die onvervulbaar zullen zijn in 2032!”

Directeur Zorginkoop Peter Langenbach van Zilveren Kruis sluit zich hierbij aan: “Naast het slimmer inzetten van personeel is opschaling van digitale en hybride zorg ook voor de patiënten goed nieuws. Ze krijgen meer regie op hun zorg en inzicht in hun gezondheid. Helemaal als ziekenhuizen, huisartsen en wijkverpleging hierin optimaal samenwerken.”

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?