Webgebaseerde slaapplanner voorkomt wiegendood

4 maart 2024
mother holding baby near cradle
Apps
Nieuws

De studie is gepubliceerd in JMIR Pediatrics and Parenting. De slaapplanner-tool biedt, op basis van advies van de Lullaby Trust, UNICEF en NICE, de SUDI-risicobeoordeling van een baby bij de geboorte en een downloadbaar slaapplan voor gezinnen. Hoewel uit de sterftecijfers door wiegendood van SUDI in de jaren negentig sterk daalden, blijven de sterftecijfers onder gezinnen uit de meest achtergestelde wijken onevenredig hoog. Vorig jaar ontdekte de National Child Mortality Database (NCMD) van Bristol dat 42% van de SUDI's plaatsvond in achtergestelde buurten, vergeleken met 8% in de minst achtergestelde buurten.

Prototype getest

Het prototype van de babyslaapplanner werd in eerste instantie getest door 22 zorgverleners waaronder verloskundigen en gezinsverpleegkundigen. Ze gaven aan dat de tool het mogelijk maakt om risicogezinnen te identificeren voor verdere ondersteuning en dat het hun communicatie over de risico’s bij gezinnen werd verbeterd. De testers stelden voor om het gebruik van de tool uit te breiden met informatie tijdens de zwangerschap en om deze in verschillende talen beschikbaar te maken.

De plannertool is ook daadwerkelijk ingezet bij 58 gezinnen. Twintig ouders zijn door het onderzoeksteam geïnterviewd over hun ervaringen met de tool. De gezinnen waren positief over de tool en waardeerden de betrouwbare informatie. Ze vonden het nuttig dat de individuele babyslaapplannen ook nuttig voor andere gezinsleden.

Levensreddende slaapplanner uitrollen

Uit het onderzoek bleek ook dat de slaapplanner de acceptatie van levensreddende adviezen verder kan verbeteren. In de tool zijn daarom verbeteringen aangebracht die in een groter onderzoek naar de tool aan bod komen. Het vervolgonderzoek gaat binnenkort van start. Als de resultaten daarvan ook positief zijn dan kan de tool worden uitgerold naar gezinnen met baby's met een verhoogd risico op SUDI. “Onze webgebaseerde tool identificeert baby's die mogelijk een verhoogd risico lopen op SUDI.

De risicobeoordeling kan worden gedaan bij de geboorte. Het helpt zorgverleners op wie ze zich moeten concentreren met veiligere slaapondersteuning. De tool stelt gezinnen ook in staat om de behoeften van hun baby te begrijpen. Ze kunnen daarvoor een plan maken en downloaden om het vervolgens te delen met vrienden en familie”, zegt Dr. Anna Pease, Research Fellow aan de Bristol Medical School en medeauteur van het onderzoek.

Loss-app

Soms eindigt een zwangerschap in een miskraam of een vroeg overlijden van de baby. In dergelijke trieste situaties kan de gratis Loss-app mensen helpen om met hun verlies om te gaan. De app vervangt uiteraard niet het persoonlijk contact of gesprekken met dokters en verpleegkundigen. Wel kan de app ouders ondersteunen en bijvoorbeeld helpen om in contact te komen met lotgenoten. In de app staat informatie, worden er inzichten gegeven en zijn er concrete oefeningen om mensen te helpen om zo goed mogelijk om te gaan met hun verlies.