Website 'Kiezen in GGZ' moet wachttijden terugdringen

do 8 november 2018 - 10:38
Nieuws

MIND (koepel van cliënten- en familieorganisaties in de ggz), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het ministerie van VWS en de GGZ-sector hebben de website kiezenindeggz.nl gelanceerd. Met Kiezen in de ggz moeten patiënten en verwijzers makkelijker een psychiater of psycholoog in de buurt kunnen vinden.

Uit rapportages van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) blijken de wachttijden in de ggz voor autisme, traumabehandelingen, persoonlijkheidsstoornissen en voor mensen met een combinatie van een licht verstandelijke beperking en een psychische aandoening nog steeds veel te lang.

Informatie over wachttijden GGZ

De website heeft dan ook tot doel informatie te verschaffen over de wachttijd per GGZ-aanbieder, per type aandoening en de vergoeding voor een behandeling. Het initiatief sluit volgens de deelnemende partijen aan bij de gezamenlijke ambitie van MIND, ZN en VWS om mensen die op zoek zijn naar therapie meer inzicht en houvast te bieden en de transparantie van de geestelijke gezondheidszorg te vergroten. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) stelt dat de website mensen ondersteunt in hun zoektocht naar zorg en ze informatie geeft over wachttijden en aanbod per behandelaar, waardoor ze beter in gesprek kunnen gaan met bijvoorbeeld hun verwijzer. “Het is heel naar als iemand in geestelijke nood maanden op een behandeling moet wachten. Lang wachten betekent dat de problemen zich opstapelen; baanverlies, schulden, relatieproblemen. Betere communicatie en informatie over de wachttijden is ontzettend belangrijk.”

Actuele gegevens

Toezichthouder NZa zal er volgens VWS op toezien dat alle zorgaanbieders actuele wachttijdgegevens blijven aanleveren. De IGJ kondigde eerder ook aan GGZ-instellingen voortaan mede te beoordelen op hun inspanningen om wachttijden te beperken. “Met deze website wordt het gemakkelijker om een aanbieder te vinden die plek heeft en dat is een stap in de goede richting”, verwacht Marjan ter Avest, directeur van MIND. “Wel blijft de urgentie onverminderd hoog om de lange wachttijden in bepaalde regio’s terug te brengen naar een acceptabel niveau, dit proces duurt veel te lang.” Petra van Holst, algemeen directeur van ZN voegt hier aan toe: “Het is voor cliënten en zorgverzekeraars essentieel om inzicht te hebben in actuele wachttijden. Een goed beeld van wachttijden helpt om wachtlijsten effectief aan te pakken. Met deze nieuwe website zetten we samen een stap vooruit. Daar waar de wachttijd langer is dan aanvaardbaar, blijven zorgverzekeraars zich met zorgbemiddeling inspannen om hun verzekerden te helpen.”   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!