Websites en apps overheden toegankelijker voor gehandicapten

di 6 februari 2018 - 11:42
overheid-website
Overheid
Nieuws

Alle websites en mobiele apps van alle overheden en semi-overheden moeten toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een handicap. Overheidsinstanties worden verplicht om de Europese standaarden voor digitale toegankelijkheid toe te passen. Dit zal wettelijk worden vastgelegd, zo heeft de ministerraad vrijdag 2 februari besloten op voorstel van staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken.

Momenteel is alleen in afspraken en beleidsregels vastgelegd dat websites bruikbaar moeten zijn voor mensen met een handicap. Wat daar precies onder wordt verstaan is echter niet duidelijk, want in de meeste regels en afspraken wordt gesproken van ‘zo bruikbaar mogelijk.’ Verder kunnen websites zelfs daar van afwijken volgens het principe pas-toe-of-leg-uit.  Als de nieuwe wettelijke verplichting van kracht wordt, kan dat niet meer.

Verplichting geldt ook voor intern gebruik

De nieuwe wettelijke verplichting gaat niet alleen voor externe website gelden maar ook voor interne intranetten en mobiele apps. Wel blijven er een paar uitzonderingen bestaan, bijvoorbeeld voor reproducties van stukken uit erfgoedcollecties, voor live-uitgezonden geluid of video en online-kaarten. De nieuwe wettelijke regelingen worden gefaseerd ingevoerd. Vanaf september 2019 gelden ze voor nieuwe websites en vanaf september 202 voor bestaande websites. Vanaf juni 2021 gelden de regels ook voor mobiele apps.

Beperkte digitale toegankelijkheid zorgsites

Afgelopen januari bleek uit onderzoek van stichting Accessibility dat de digitale toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking zoals slechtzienden, blinden, doven en slechthorenden nog onvoldoende geregeld is in de zorgsector. De studie werd 22 januari aangeboden aan secretaris-generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS. Gerritsen beloofde toen er werk van te maken. Kennisinstituut Nictiz bevestigt de bevindingen. Ziekenhuisvereniging NVZ stelt dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan verbetering. Nederland heeft in 2016 het VN Verdrag voor de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Vanuit de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte ligt er sinds 2017 een verplichting om digitale informatie toegankelijk te maken voor elke Nederlander. De overheid heeft een implementatieplan geschreven met specifieke aandacht voor de toenemende digitalisering, ook in de zorgsector.

Aanbevelingen in praktijk brengen

Gerritsen stelde in een reactie op het onderzoek dat websites van ziekenhuizen, huisartsen en tandartsen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. “Uit dit onderzoek blijkt dat er nog een wereld te winnen is. Het ministerie gaat dit rapport goed bestuderen en wil vervolgens in gesprek met de zorgaanbieders hoe we de aanbevelingen uit dit onderzoek in de praktijk kunnen brengen.”