WHO maakt uitkomsten enquête ‘Digital health in Europa’ bekend

6 september 2023
digital health
Overheid
Nieuws

Het WHO heeft begin september 2023 een rapportage vrijgegeven die is gebaseerd op gegevens verzameld uit een enquête over digitalisering in de gezondheidszorg in Europa in 2022. In dit uitgebreide rapport is per Europees land een overzicht te vinden over de stand van zaken omtrent digitalisering. Opvallend is dat in elk land sprake is van een versnelde groei van digitalisering, maar er ook grote verschillen zijn per land met name als het gaat om het vermogen om daadwerkelijk tot een zorgtransformatie te komen. WHO wil landen die hier moeite mee hebben de helpende hand toesteken.

Het recente rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) belicht de groeiende invloed van digitalisering en biedt belangrijke internationale inzichten over de gezondheidszorg en de ICT-zorgmarkt in Europa. Dr. Hans Henri P. Kluge, WHO Regionaal Directeur voor Europa, benadrukt dat het rapport fundamentele aspecten van transformatie behandelt. Hierbij wordt de grote rol van leiderschap bij nationaal digitaal gezondheidsbeheer, de cruciale functie van Elektronische Patiëntendossiers (EPD's) en de opkomende mobiele gezondheidssector belicht. Ook wordt de kracht van big data en gegevensanalyse voor de gezondheidszorg benadrukt, waarbij het essentiële debat over privacy niet wordt vergeten.

Casestudies in diverse landen

Het rapport bevat meerdere casestudies uit verschillende Europese landen en benadrukt daarmee de diversiteit van digitale gezondheidsinitiatieven wereldwijd. De aanpak van digitale transformatie varieert van land tot land, waarbij sommige landen duidelijk verder zijn gevorderd in digitalisering dan andere. De WHO roept op om deze verschillen te overbruggen.

Digitale gezondheidszorg heeft de afgelopen jaren een snelle groei doorgemaakt en biedt kansen om een meer universele gezondheidsdekking te realiseren en de gezondheidszorg efficiënter, toegankelijker en effectiever te maken. De COVID-19-pandemie heeft de noodzaak van digitale transformatie in de gezondheidszorg benadrukt, terwijl tegelijkertijd de diversiteit in de digitale capaciteiten van landen aan het licht is gekomen.

Digitale gezondheidszorg in Europa

Het rapport is gebaseerd op gegevens die zijn verzameld via de enquête over digitale gezondheidszorg in de WHO Europese Regio in 2022. Het benadrukt de vooruitgang die is geboekt, maar wijst ook op gebieden waar verbeteringen nodig zijn. Het identificeert beleidsopties, faciliteiten en barrières om de succesvolle implementatie van de digitalisering in lidstaten te bevorderen.

Een opvallend aspect is de focus op de mobiele gezondheidssector (zorg op afstand). Dit domein biedt duidelijke mogelijkheden voor innovatieve zorgtoepassingen, vooral in ontwikkelingslanden. Tijdens de G20-top in India kondigde de WHO daarom in augustus 2023 een mondiaal initiatief aan voor digitale gezondheidszorg, genaamd het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel is om de implementatie van de 'Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025' te versnellen, met steun van G20-landen en partners.

Intersectoraal beleid

Het nieuwe rapport over de stand van zaken omtrent digitale gezondheid in Europa benadrukt het belang van effectief bestuur van digitale gezondheidssystemen en het stimuleren van de oprichting en uitbreiding van nationale instanties voor digitaal gezondheidsbeheer. De WHO moedigt lidstaten aan om intersectoraal beleid te ontwikkelen, gericht op gedeelde toewijding, universele relevantie en het bereiken van gezondheidsdoelen. Bovendien wordt benadrukt dat digitale gezondheidstechnologieën van vitaal belang zijn bij de voorbereiding op noodsituaties in de volksgezondheid. Het rapport benadrukt de noodzaak van richtlijnen voor de evaluatie van digitale gezondheidsinterventies en het belang van het creëren van een sterke bewijsbasis.

Digitale vaardigheden, zowel voor zorgverleners als het grote publiek, worden als essentieel beschouwd en moeten worden geïntegreerd in nationale gezondheidsdoelstellingen. Het overbruggen van de digitale kloof is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat niemand wordt achtergelaten. Wetgeving met betrekking tot EPD's is hierbij ook cruciaal. Lidstaten worden daarom aangemoedigd om lokale en regionale EPD-systemen te integreren met nationale systemen en duurzaam te investeren in hun ontwikkeling en onderhoud.

Inclusieve en veerkrachtige zorg

Het rapport heeft expliciete aandacht voor de rol van apps in digitale therapieën en zorg, maar pleit tevens voor regulering en toezicht om de kwaliteit te waarborgen. Het belang van een nationale digitale strategie voor het gebruik van big data en geavanceerde data-analyses wordt onderkend. Hierbij ligt de nadruk op standaardisatie van gegevensformaten en normen. In de conclusie roept de WHO tot slot lidstaten op om de weg naar digitale gezondheidstransformatie voort te zetten en stelt 'dat dit het moment is om de kansen van digitale gezondheid te grijpen voor een toekomst van verbeterde, inclusieve en veerkrachtige gezondheidszorg.'