Zelfmanagement: Nierpatiënten Zuyderland bouwen zélf dialyseapparaat

19 januari 2024
dialysemachine
Diagnostiek
Nieuws

Zuyderland Medisch Centrum geeft patiënten de kans om desgewenst hun dialyseapparaat zelf op te bouwen. Deze unieke innovatie sluit aan bij een trend in de dialysewereld die gaat voor meer autonomie en zelfmanagement. Belangrijk is ook dat voor mensen die zelf zo’n apparaat bouwen meer kennis en vaardigheden krijgen, waardoor de stap naar eventuele thuisdialyse laagdrempeliger wordt.

Innovaties in de nierzorg buitelen de laatste tijd over elkaar heen en dat is goed nieuws. Zo heeft Amphia sinds kort een koppeling tussen het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) en de dialysemachines gerealiseerd. Dit heeft geleid tot efficiëntere zorgprocessen en een betere patiëntveiligheid. Hiernaast wordt op steeds meer plekken dialyse in de buurt of zelfs thuis mogelijk gemaakt. Deze en andere innovaties dragen bij aan een betere kwaliteit van leven en meer autonomie voor patiënten.

Dialyseapparaat

Het project van Zuyderland Medisch Centrum, met locaties in Heerlen en Sittard, heet 'Actieve Dialyse'. Patiënten krijgen hierbij de mogelijkheid om deel te nemen aan een opleiding, waarbij ze leren hun eigen dialyseapparaat op te bouwen. Tot op heden hebben al dertien patiënten deze training voltooid, en de verwachting is dat dit aantal zal groeien. De opleiding omvat niet alleen het opbouwen van de machine, maar biedt ook inzicht in bloeduitslagen, medicatie, voeding en de kwaliteit van dialyse. Volgens betrokkenen bevordert deze bijzondere aanpak de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen behandeling.

De voordelen van dit programma strekken zich uit tot een grotere zelfstandigheid, betere acceptatie van de aandoening en de mogelijkheid om actiever deel te nemen aan medische besluitvorming. Voor familieleden van patiënten biedt het programma eveneens kansen, zoals een schoonzoon die nu actiever betrokken raakte bij de behandeling.

Verbeteren zelfmanagement

Een opmerkelijk aspect van het Zuyderland-programma is dat de deelnemers na succesvolle deelname een diploma krijgen. Hiermee kunnen ze hun vaardigheden bewijzen, maar misschien nog wel belangrijker is dat de patiënten trots zijn op hun prestatie. Het verbeteren van zelfmanagement is sowieso steeds belangrijker in de nierzorg. Door patiënten meer controle en kennis te bieden omtrent hun behandeling, krijgen ze een betere totaalervaring en ontwikkelen  ze ook meer vertrouwen om eventueel te beginnen met thuisdialyse.

Thuisdialyse rukt op

Die thuisdialyse wordt in de praktijk sowieso in Nederland voor steeds meer mensen toegankelijk, onder meer doordat er steeds kleinere apparaten beschikbaar zijn. Denk hierbij onder meer aan de introductie van apparaten zoals de Physidia S3, dat gebruikt door Ziekenhuis St Jansdal en Eurocept Homecare. Deze compacte hemodialysemachines vereisen geen ingrijpende aanpassingen in huis, waardoor de drempel voor thuisdialyse lager wordt. Ook het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) is al weer een paar jaar bezig met een nieuwe, innovatieve, werkwijze en heeft de dialysezorg voor tientallen patiënten verplaatst van het ziekenhuis naar de thuissituatie. Patiënten die dialyseren met buikvliesspoeling kunnen zodoende het aantal ziekenhuisbezoeken meer dan halveren.

Door innovation partner