Zelfzorg Thuis leert patiënten digitale vaardigheden

22 mei 2024
Digitalisering
Nieuws

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) heeft deze maand de nieuwe afdeling ‘Zelfzorg Thuis’ geopend. Zorgverleners op deze afdeling helpen patiënten hoe ze zelf hun zorghandelingen kunnen verrichten. Ook helpen ze patiënten om meer met digitale ondersteuning zoals apps te gaan werken. Hierdoor worden de patiënten zelfstandiger en hebben ze meer de regie over hun eigen zorg. Ook vermindert de druk op de zorgverleners.

Uit een onderzoek onder patiënten dat het CWZ eerder deed, blijkt dat patiënt en hun naasten ook best openstaan om een groter aandeel te hebben in de eigen zorg. Als ze maar weten wat ze moeten doen en zich veilig voelen om de handelingen uit te voeren.  ‘Patiënten kunnen meer dan ze zelf denken’, merken artsen en verpleegkundigen regelmatig op als het gaat om eenvoudige, verpleegkundige handelingen. Ook de ervaringen van het Maastricht UMC+ zijn meegenomen. Daar wordt al langer met een vergelijkbare afdeling als Zelfzorg Thuis gewerkt.

Zelfzorg Thuis

Patiënten en hun naasten krijgen op de afdeling van Zelfzorg Thuis instructies en informatie. De afdeling start met het aanleren van verpleegkundige handelingen zoals zelf steunkousen aandoen of zelf injecties zetten onder de huid of in een spier. Ook leren patiënten die een infuus krijgen waarmee ze naar huis kunnen, om zelf de elastomeer bolletjes met medicatie te vervangen. In de loop van de tijd komen er nog meer instructies van verpleegkundige handelingen die patiënten zelf thuis kunnen uitvoeren.

Digitale vaardigheden

Om de zorg beschikbaar en bereikbaar te houden, spelen digitale middelen een steeds grotere rol. Daarom geeft de afdeling Zelfzorg Thuis patiënten ook instructies over het omgaan met digitale ondersteuningsmiddelen. Voorbeelden hiervan zijn het inloggen om gegevens uit het eigen dossier in te zien of het werken met ondersteunende apps die informatie geven of het ziekte- of herstelproces monitoren. Ook gaat de afdeling groepsvoorlichting geven en educatieprogramma’s opzetten voor mensen met een chronische ziekte, waarin zij informatie krijgen en gezondheidsvaardigheden leren.

Anders kijken naar zorg

“Willen we patiënten helpen om méér regie te nemen op hun gezondheid, dan betekent dit ook iets voor de zorgverleners zelf. Namelijk dat de zorg moet gaan kijken wat écht hoort bij professionele zorg en daarom alleen door beroepskrachten kan worden uitgevoerd en wat niet. Wat kan de patiënt en zijn sociale netwerk zelf doen? Dat is de omslag die we moeten gaan maken”, zegt Monique Royen, manager bedrijfsvoering en initiatiefnemer van de nieuwe afdeling.

Zelfzorg Thuis is een van de initiatieven van CWZ en partners in de regio om samen de zorg en welzijn anders te gaan inrichten. Dat is ook afgesproken in het integraal zorgakkoord (IZA).