ZonMw stelt subsidie beschikbaar voor regionale samenwerking

17 april 2019
ZonMW-verwardgedrag-subsidie
Samenwerking
Nieuws

ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden en de ondersteuning van deze netwerken. De subsidieregeling is een onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP). Het programma duurt drie jaar en stelt in totaal 7 miljoen euro ter beschikking.

De subsidieregeling bestaat uit vier instrumenten, waarvan er twee openstaan tot dinsdag 14 mei. Het gaat om de startimpuls, een subsidie voor het opzetten van regionale samenwerking, en de regio-impuls.

De Startimpuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die net starten en nog ingericht moeten worden. De regio-impuls richt zich specifiek op regionale samenwerkingsverbanden die een goede samenwerking in de regio tot stand hebben gebracht en die ondersteuning zoeken bij het verder ontwikkelen van hun netwerk. Later dit jaar zullen de overige twee instrumenten opengaan voor een subsidieaanvraag.

Een samenwerkingsverband bestaat bijvoorbeeld uit gemeenten en GGD’en, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en/of patiëntenparticipaties. Het uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben, maar ook bij wat zij (nog) zelf kunnen en willen.

Uitgangspunt: wat kunnen mensen nog zelf?

Het programma JZOJP richt zich op regionale samenwerkingsverbanden van zorgprofessionals en -organisaties die mensen goed op elkaar afgestemde zorg, ondersteuning en welzijn bieden. Zo’n samenwerkingsverband bestaat – bij voorkeur – uit deelnemers vanuit gemeenten en GGD’en, zorgverzekeraars en/of zorgkantoren, zorgaanbieders, aanbieders van ondersteuning en welzijn en burger- en patiëntenparticipatie

Uitgangspunt is dat de ondersteuning en zorg past bij wat mensen nodig hebben en waar zij behoefte aan hebben. Maar uitgangspunt hierbij is ook dat de zorg en ondersteuning past bij wat mensen - vanuit sociaal, psychisch en lichamelijk perspectief – (nog) wel zelf kunnen en (weer) zelf willen. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet.

Onlangs verscheen het rapport ‘De juiste zorg op de juist plek.

Komend najaar Uitvoeringsimpuls

JZOJP biedt vanaf komend najaar ook de uitvoeringsimpuls, De Uitvoeringsimpuls richt zich specifiek op samenwerkingsverbanden waarbij al een goede regiosamenwerking bestaat. De betrokken partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst of zijn bereid die te sluiten. 

Daarnaast is er de Voucher. Met het aanvragen van een Voucher wordt opdracht verleend voor ondersteuning bij het maken van een gedeeld regionaal beeld van de sociale situatie, de gezondheidssituatie en de behoeften in een regio. Vouchers kunnen naar verwachting vanaf mei aangevraagd worden.

UMC’s al aan de slag

Begin april kwamen de umc’s nog met een plan van aanpak om regionale samenwerking en innovatie te bevorderen. Via koepelorganisatie NFU lanceerden zij een programma waarmee ze zich de komende jaren willen committeren aan het oplossen van gezondheidsvraagstukken dicht bij huis. 

De umc’s willen in de regio hun kennis en expertise gaan inzetten, samen met collega-ziekenhuizen, burgers, patiënten, zorgverleners, onderwijsinstituten, bedrijfsleven en zorgverzekeraars.