Zorg moet niet 'digitaal gaan' maar al ‘digitaal zijn’

20 maart 2019
Datavirtualisatie
Data
Nieuws

Vooruitgang in draadloze technologie, miniaturisatie en rekenkracht zorgen voor een exponentiële toename van het tempo en de schaal waarmee digitale innovaties in de gezondheidszorg opkomen en zo klinische en bedrijfsactiviteiten beïnvloeden. Deze ontwikkelingen leiden ook tot de toenemende verwachting van consumenten dat ‘digitaal gaan’ niet genoeg is. ‘Digitaal zijn’ lijkt noodzakelijk voor alle zorgorganisaties. Dat schrijft Deloitte in het rapport ‘2019 Global Health Care Outlook’.

Het adagium 'wat omhoog gaat, moet naar beneden komen', is waarschijnlijk niet van toepassing op de wereldwijde gezondheidszorg in 2019. Vergrijzing en groeiende bevolking, toename van chronische ziekten, exponentiële vooruitgang in innovatieve maar kostbare digitale technologieën - deze en andere ontwikkelingen blijven de vraag naar en de kosten voor gezondheidszorg verhogen.

Worstelen

Belanghebbenden in de gezondheidszorg - aanbieders, overheden, betalers, consumenten en andere bedrijven / organisaties - worstelen met het managen van klinische, operationele en financiële uitdagingen. Zij voorzien volgens Deloitte een toekomst waarin nieuwe bedrijfs- en zorgaanbodmodellen, geholpen door digitale technologieën, kunnen helpen de hedendaagse problemen op te lossen en om een ​​duurzame basis te leggen voor betaalbare, toegankelijke en hoogwaardige gezondheidszorg.

Deze visie krijgt wellicht meer kans om realiteit te worden als alle belanghebbenden actief deelnemen aan het vormgeven van de genoemde toekomst, meent Deloitte. Dit kan door de focus te verleggen van een systeem van ‘zieke zorg’ -  waarin we patiënten behandelen nadat ze ziek zijn geworden, naar een gezondheidszorg die welzijn, preventie en vroege interventie ondersteunt: ‘gezonde zorg’.

Deloitte beoordeelt in het rapport de huidige toestand van de wereldwijde gezondheidszorgsector en onderzoekt trends en problemen die van invloed zijn op zorgaanbieders, overheden, betalers, patiënten en andere belanghebbenden. Het rapport geeft ook suggesties voor hen bij het zoeken naar een herdefinitie van het ecosysteem van de gezondheidszorg en kijkt naar voorbeelden uit de markt. Enkele punten:

Financiële duurzaamheid creëren in een onzekere gezondheidseconomie

Verwacht wordt dat de uitgaven voor de wereldwijde gezondheidszorg zullen blijven stijgen, tussen 2017-2022 jaarlijks met 5,4 procent stijgen, van USD 7,724 biljoen tot USD 10,059 biljoen. De opkomst van gepersonaliseerde geneeskunde, toenemend gebruik van exponentiële technologieën, de intrede van disruptieve en niet-traditionele concurrenten, vernieuwde betaal- en openbare financieringsmodellen hebben allemaal invloed op de financiële prestaties van het ecosysteem van de gezondheidszorg. De zorgmarkt kijkt naar gezondheidstechnologie voor hulp, samen met fusies, overnames en partnerschappen.

Nieuwe zorgaanbodmodellen voor betere, betaalbare toegang

Om van volume naar waarde te evolueren, moeten er een op resultaten gebaseerd financieel model en gegevensinfrastructuur worden opgezet om op waarde gebaseerde zorg (VBC) te maximaliseren, Dat zal waarschijnlijk van fundamenteel belang zijn voor de duurzame groei van veel gezondheidsstelsels. Deze verschuiving is het duidelijkst in de VS, waar de Medicare Access- en CHIP Reauthorization Act of 2015 (MACRA) -wet in 2019 van kracht zullen worden. Klinische innovaties, voorkeuren van patiënten en het betalingsbeleid van de overheidsprogramma's nopen ziekenhuizen ertoe om bepaalde diensten naar alternatieve zorgpunten te verplaatsen (zoals thuis) en zelfs naar virtuele omgevingen die profiteren van een kosten- en toegangsperspectief. Er wordt ook gezien dat sociale determinanten van gezondheid vaak een grotere impact hebben op gezondheidsuitkomsten dan gezondheidszorg.

Aanpassing aan veranderende consumentenbehoeften

Patiënten en zorgverleners zijn vaak ontevreden over slechte service en gebrek aan transparantie rondom prijs, kwaliteit en veiligheid. Zij verwachten zorgoplossingen die gecoördineerd, gemakkelijk, aangepast en toegankelijk zijn. Nu de gezondheidszorg ‘shoppable’ wordt en de kosten voor patiënten in een kostendelingsmodel toenemen, is verbeteren van de patiëntervaring een potentieel gebied voor dramatische verandering. Niet-traditionele bedrijven uit de consumenten-, retail- en technologiesector zoeken hun weg naar de waardeketen van de gezondheidszorg met disruptieve oplossingen. Omdat preventieve gezondheid een grotere rol speelt, wordt ‘nudging’ steeds vaker gezien als een optie om te helpen bij de therapietrouw van de patiënt.

Investeren in digitale innovatie en transformatie

Er is een exponentiële toename in het tempo en de schaal waarmee digitale innovaties in de gezondheidszorg ontstaan. Digitale technologieën ondersteunen de inspanningen van zorgstelsels om over te stappen op nieuwe modellen van patiëntgerichte zorg en helpen hen ‘slimme gezondheidsbenaderingen’ te ontwikkelen om de toegang en betaalbaarheid te vergroten, de kwaliteit te verbeteren en de kosten te verlagen. Blockchain, RPA, cloud, kunstmatige intelligentie (AI), en robotica, medische IoT, digitale en virtuele realiteit zijn slechts enkele technologieën met grote impact op de gezondheidszorg. Deze technologieën helpen bij diagnose en behandeling, helpen met snelheid, kwaliteit en nauwkeurigheid, en verbeteren de patiëntervaring.

Behoud naleving van regelgeving en cyberbeveiliging

Nu gegevens de nieuwe zorgvaluta worden, zal de bescherming ervan cruciaal zijn. Klinische innovaties, verbonden medische apparatuur en marktcomplexiteit hebben de al bestaande voortdurende behoefte aan evoluerend overheidsbeleid, regelgevend toezicht en risicobeheer versterkt. Cybersecurity is een andere belangrijke zorg voor de industrie. Het is het enorme volume aan hoogwaardige gegevens en de groeiende vraag naar onderling verbonden IT-omgevingen die de gezondheidszorg aantrekkelijk maken voor cybercriminaliteit.

Toptalent werven, ontwikkelen en behouden

Een verouderende beroepsbevolking, een stijgende vraag naar gezondheidszorgdiensten, morele en welzijnsgevoelens zorgen voor een tekort aan adequaat geschoold personeel in de gezondheidszorg in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelende economie. Maar er zijn verschillende dimensies die de toekomst van het werk bepalen. Hoewel automatisering een aantal administratieve processen beïnvloedt, maken tele- en digitale geneeskundehulpmiddelen een ‘zorg overal’ -model mogelijk. Organisaties bouwen en gebruiken nieuwe personeelsmodellen, zoals de mogelijkheid om verpleegkundigen op afstand te laten werken, terwijl ze toch sterke relaties met patiënten opbouwen.

Door innovation partner