Zorg op de kaart geeft inzicht in zorgaanbod in de regio

18 maart 2016
zorgopdekaart
Overheid
Nieuws

Het ministerie van VWS en TNO ontwikkelden op basis van brondata van het Kadaster de applicatie ‘Zorg op de Kaart’. Dat moet lokale bestuurder helpen inzicht te krijgen in het zorgaanbod in de regio.

Lokale bestuurders zijn verantwoordelijk geworden voor het zorgaanbod in de regio. Het landschap in de zorg is veranderd. Voorheen speelde de overheid een grote rol in de planning van het zorgaanbod. Deze taak ligt nu bij de zorgkantoren, de gemeenten en de lokale democratie. Voor gemeenten een nieuw terrein, want zij moeten nu op lokaal niveau de zorg inkopen.

VWS, TNO en Kadaster

Victor Lapré, senior beleidsmedewerker van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kreeg de opdracht om samen met TNO een model te ontwikkelen om regionale partijen (gemeenten, corporaties, zorginstellingen) van informatie te voorzien. Landré zocht voor zijn opdracht ook gegevens van alle woningen in Nederland: huur, koop en andere gegevens over zorgvastgoed. Die brondata vond hij bij het Kadaster.

In 2014 startte het Kadaster al met een verkenning: hoe kunnen Kadastergegevens bijdragen aan het oplossen van problematiek in de zorg? Het uiteindelijke resultaat van de samenwerking werd: ‘Zorg op de kaart’, een webapplicatie ontwikkeld door TNO.

Applicatie ‘Zorg op de Kaart’


De applicatie geeft informatie over vragen als:
  • Wat is het potentieel aan geschikte woningvoorraad voor ouderen? Is het aanpasbaar voor bijvoorbeeld rollators of een traplift? Is er een lift? Wat zijn de aanpassingskosten?
  • Waar staat het zorgvastgoed, wie is eigenaar, wat is geïnvesteerd en wat is de waarde nu?
  • Hoe ziet de locatie eruit? Hoe gaat het gebied er demografisch uitzien? Wat is de verwachting als het gaat om zorgbehoefte?