Zorgcentra Nijkerk zet met ICT in op toekomstbestendige zorg

6 juli 2018
Sensire-mevrouw-Kaan_Kim-Hanselman
Data
Nieuws

Een stevig IT-fundament is de basis voor de toekomstbestendige en passende zorg die de Gezondheidscentra Nijkerk willen leveren. Dat staat in het beleidsplan 2018-2020 van de zorgorganisatie. Hiervoor gaat de organisatie het op regionale zorg gerichte VitalHealth-platform inzetten. Ook zorgaanbieder Sensire gaat met VitalHealth samenwerken.

Om de persoonsgerichte, proactieve en integrale zorg te kunnen leveren die directeur Sam Siemssen van Zorgcentra Nijkerk wil realiseren, moet er efficiënt worden samengewerkt, multidisciplinair en over domeingrenzen heen. “Data-management en ICT vormen de ruggengraat van onze zorgverlening.” Een digitaal platform faciliteert volgens Siemssen de samenwerking van zorgverleners rondom de patiënt en helpt patiënten bij het nemen van eigen regie. Dat stelt hij in een artikel op de site van Ineen, belangenbehartiger van de eerstelijns zorg. Heel belangrijk is dat het – in het kader van proactieve en preventieve zorg – populatiemanagement ondersteunt en makkelijker maakt.

Digitaal platform niet vrijblijvend

In Nijkerk is het gebruik van digitale middelen niet vrijblijvend. Daarom ook zijn de huisartsen en POH’s intensief betrokken bij de selectie van een nieuw multidisciplinair platform. In mei ging de organisatie in zee met het regionale platform van Philips-dochter VitalHealth. Alle huisartsen hebben zich aan het nieuwe platform gecommitteerd. Als een belangrijk kenmerk van het platform noemt Siemssen de “open op samenwerking gerichte architectuur”. Het systeem van VitalHealth is in principe in staat om met systemen van andere leveranciers te communiceren. Siemssen: “Straks heeft iedere patiënt zijn eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). We hebben er bewust niet voor gekozen om zelf een PGO neer te zetten. In plaats daarvan willen we kunnen communiceren met meerdere PGO-systemen, al naar gelang de keuze van een patiënt.”

Alle eerstelijns zorgverleners aansluiten

Ten behoeve van de multidisciplinaire samenwerking kunnen naast het HIS van de huisarts ook de andere eerstelijnszorgverleners die betrokken zijn bij de programmatische zorg in Nijkerk worden aangesloten. De implementatie van het platform is begonnen. Naar verwachting krijgen eind 2018 patiënten een uitnodiging het zorgportaal te gaan gebruiken. Ervaring leert volgens Siemssen dat als de zorgverlener het platform actief gebruikt, de patiënt dit ook gaat doen. “Het is overigens mijn stellige overtuiging dat het gebruik van digitale middelen niet wordt begrensd door leeftijd. Wel moet je goede ondersteuning bieden bij het gebruik, bijvoorbeeld met een fysieke helpdesk.”

Meer regie, minder werkdruk

De directeur van Zorgcentra Nijkerk wijst er op dat het overal gemeengoed om zaken digitaal te regelen, denk aan banken, verzekeraars, winkelketens. “Ook de zorgverlening en de hele service er omheen kunnen we zo verbeteren. Het vergroot de toegankelijkheid van de zorg en we kunnen patiënten veel beter informeren. Het geeft hen de tools om eigen regie te nemen.” Ook ontlast digitalisering de zorgverlener. Huisartsen (en de POH’s) kunnen snel contact maken met hun patiënten, snel uitwisselen met collega’s en tegelijkertijd betere zorg verlenen. een belangrijke winst van de uitrol van het platform is de mogelijkheid om – met toestemming - medische patiëntgegevens te analyseren. Op basis van de multidisciplinaire data die via het platform worden uitgewisseld moet het mogelijk worden om – veel makkelijker en sneller dan voorheen – kwetsbare populaties te benomen. Een vroegtijdige en proactieve aanpak wordt mogelijk. Het is de bedoeling, zegt Siemssen, om in een volgende fase ook het sociaal domein aan te sluiten op bepaalde onderdelen.

Verbeterde ondersteuning

Zorgorganisatie Sensire (Achterhoek) en VitalHealth gaan een strategisch partnerschap aan om het elektronisch cliëntendossier (ECD) ZES verder te ontwikkelen. De afgelopen jaren heeft Sensire al ingezet op verbeterde digitale ondersteuning voor medewerkers in de wijkverpleging. Sensire heeft besloten om de verdere ontwikkeling en doorontwikkeling van dit volgende generatie ECD bij de Philips-dochter neer te leggen. VitalHealth gaat de functionaliteiten van het door Sensire ontwikkelde ECD toevoegen aan haar bestaande oplossing. Sensire is hiermee, naast Livio, de volgende grote thuiszorgorganisatie die klant wordt bij VitalHealth. ZES, het op initiatief van Sensire ontwikkelde ECD, biedt verpleegkundigen en zorgverleners in de thuiszorg de mogelijkheid een digitaal dossier en zorgplan op te stellen dat vervolgens eenvoudig onderling gedeeld kan worden.

Geen nodeloos administratief gedoe

Directeur Alex van den Bersselaar van VitalHealth Care noemt het ECD van Sensire uniek, omdat het ontwikkeld is in nauwe samenwerking met medewerkers in de wijkverpleging. “Ontwikkelaars van het ECD hebben zichzelf de vraag gesteld: als je de zorgverlener centraal stelt, hoe ziet je systeem er dan uit? Het resultaat is een applicatie die zorgverleners maximaal ondersteunt bij het verlenen van zorg: zonder nodeloos administratief gedoe, maar wel volledig aansluitend op het bestaande kwaliteitskader.” Het ECD zorgt volgens VitalHealth voor vermindering van administratieve lasten van zorgverleners, waardoor er meer tijd beschikbaar is voor de cliënt. Ook draagt het bij aan betere communicatie rondom de cliënt en biedt het optimale ondersteuning in het zorgproces, zoals door aanbevolen acties en beslisondersteuning te geven. Door de samenwerking met VitalHealth is het systeem direct gereed voor koppeling met het zorgnetwerk en biedt het de mogelijkheid om zorg op afstand te bieden via telemonitoring en de verwerking van data uit bijvoorbeeld wearables. Applicatie vanuit perspectief zorgverlener “De overdracht van het ECD is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een nieuwe generatie applicaties in de zorg,” stelt Maarten van Rixtel, bestuurder van Sensire. “In 2015 was er geen applicatie die ontworpen was vanuit het perspectief van de zorgprofessional. De overdracht van het ECD naar VitalHealth laat zien dat er nu een markt ontstaat voor goede technologie, waarin de klant én de zorgprofessional centraal staan.”