ZorgDomein direct te koppelen met EPD Intramed

ma 14 oktober 2019 - 16:00
Fysiotherapie
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Zorgplatform Zorgdomein kan sinds 9 oktober direct gekoppeld worden aan het patiëntendossier van Intramed. Volgens beide partijen betekent de samenwerking een belangrijke stap in het streven naar eenvoudige, foutloze en veilige gegevensoverdracht tussen zorgverleners. De verwachting is dat zorgaanbieders nu beter kunnen samenwerken met huisartsen en andere verwijzers. ZorgDomein meldt ook dat het meewerkt aan een pilot voor betere informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist.

Het EPD van Intramed en uitwissel- en communicatieplatform Zorgdomein worden allebei gebruikt door zorgverleners in de GGZ, in zelfstandige behandelklinieken en in de paramedische zorg (zoals fysio-, oefentherapie en logopedie). Bij het ontvangen van een verwijzing via ZorgDomein kunnen nu de complete verwijsbrief, bijlages, het afspraakbericht en bijbehorende patiëntgegevens automatisch in het EPD van Intramed opgenomen worden. Dat moet zorgen voor sneller, eenvoudiger werken met minder fouten en het versturen van rapportages makkelijker maken.

Gerichter analyseren, behandelen

Praktijkmanager Koen Ruigrok van MTC de Viergang in Pijnacker heeft de koppeling als een van de eerste afnemers gebruikt. “Dit is een goede ontwikkeling, die ons het leven een stuk gemakkelijker maakt. Goede communicatie tussen zorgverleners is ook beter voor de patiënt. Door kennis uit te wisselen, kunnen we gerichter analyseren, behandelen en doorverwijzen.”

Niels Christoffel, productcoördinator bij Intramed, stelt dat de gerealiseerde koppeling met ZorgDomein past binnen de visie van de softwareleverancier. “We willen de administratieve last van zorgverleners verlagen, zodat ze meer tijd en aandacht aan hun patiënt kunnen besteden en betere zorg kunnen leveren. Deze koppeling gaat daaraan zeker bijdragen.”

Volgens Ruben Pape, namens ZorgDomein betrokken bij de koppeling, staan er voor de nabije toekomst nog meer koppelingen met informatiesystemen gepland én nieuwe mogelijkheden voor gebruikers. “Zo gaan we het terugrapporteren aan de verwijzer nog eenvoudiger maken: dat moet straks direct vanuit Intramed kunnen. Als tussenstap hebben we wél al geregeld dat een zorgverlener zich niet dubbel hoeft aan te melden bij Intramed en ZorgDomein.” In de planning ligt onder meer het automatisch opnemen van een annuleringsbericht in de agenda en het patiëntendossier.

Pilot nieuwe HASP 2.0-richtlijn

ZorgDomein meldt ook dat per 14 oktober alle huisartsen in Nederland die via ZorgDomein verwijzen naar het Alrijne Ziekenhuis en het LUMC patiëntinformatie uitwisselen met de medisch specialisten volgens de nieuwe richtlijn HASP 2.0, voor informatie-uitwisseling tussen huisarts en medisch specialist.

De medisch specialisten van het Alrijne gaan daarnaast de tussentijdse berichten en ontslagberichten versturen naar alle verwijzende huisartsen volgens de nieuwe richtlijn. Van het LUMC gaan specialisten van de afdelingen oogziekten, orthopedie en interne geneeskunde vanaf 21 oktober berichten volgens de nieuwe richtlijn versturen.

Informatie-uitwisseling niet optimaal

De nieuwe richtlijn zou nodig zijn omdat de afgelopen jaren bleek dat de informatie-uitwisseling tussen medisch specialisten en huisartsen niet altijd optimaal is. De overdracht van patiëntgegevens is nog te vaak incompleet, incorrect en niet tijdig. De continuïteit van de zorg staat hierdoor onder druk. Om dit te verbeteren, heeft het NHG samen met de FMS (Federatie Medisch Specialisten) de nieuwe HASP 2.0-richtlijn opgesteld.

Vanaf 1 januari 2020 gaat de richtlijn gelden voor alle specialisten en huisartsen in Nederland. Voor een goede implementatie hebben het LUMC, Alrijne Ziekenhuis, huisartsen uit de regio Zuid-Holland Noord, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), ZorgDomein, Enovation en Sleutelnet een projectgroep gevormd om de implementatie binnen de regio te begeleiden en als eerste regio in Nederland volgens de richtlijn te werken.

Alrijne en het LUMC starten op 14 oktober met een pilot om te kijken hoe de richtlijn in de praktijk werkt. In deze pilotperiode wordt de tijdigheid en de kwaliteit van de informatie-uitwisseling gemonitord. Eventuele verbetermogelijkheden worden geïnventariseerd en gedeeld. Op deze wijze kunnen alle medisch specialisten en huisartsen zich goed voorbereiden op 1 januari 2020 als de richtlijn van kracht wordt.

Nieuwe CEO ZorgDomein

ZorgDomein heeft sinds kort een nieuwe CEO. Walter Balestra is opgevolgd door Dick Gorris, sinds drie jaar CCO bij het bedrijf. Balestra blijft bij ZorgDomein betrokken als grootaandeelhouder en voorzitter van de RvC. De nieuwe CEO heeft de ambitie om via ZorgDomein patiënten meer invloed op zorgkeuzes te geven.