Zorginnovatie in Den Haag wordt opgeschaald

4 december 2018
Introfoto-optie-1
Bestuur
Nieuws

Met het gebleken succes van zorgprogramma’s zoals iZi Gezond Lang Thuis, is het volgens Den Haag tijd voor opschalen. In de gemeente vindt hier nu een belangrijk initiatief voor plaats binnen het dit jaar opgestarte bestuurdersoverleg Gezond en Gelukkig. Dat vertelt Ramon Luijten, Programma manager a.i. Zorg Innovatie / iZi Gezond Lang Thuis gemeente Den Haag, in gesprek met ICT&health. Begin 2019 moeten de eerste concrete resultaten gepresenteerd worden.

Kartrekker van het platform is voormalig OCW-bewindsvrouw Jet Bussemaker, nu hoogleraar. Het gaat volgens Luijten om een heel breed platform, met tot doel op strategisch en praktisch niveau opschaling van zorginnovatie voor elkaar te krijgen. De Haagse wethouder Zorg Jeugd en Volksgezondheid zit erbij, vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, zorgaanbieders zoals de twee grote ziekenhuizen in Den Haag, vertegenwoordigers van huisartsen, vanuit de industrie, patiënten, kennis en kennisinstellingen.

Eenduidige visie zorginnovatie

Luijten: “Zo moet er een eenduidige visie komen, een gezamenlijk doel voor duidelijke doelgroepen, met een logisch plan van aanpak. Het is ook niet alleen gepraat. Zo wordt er al gewerkt aan het ontwerp van een maatschappelijke organisatie (met een nader te bepalen juridische entiteit, red.), waardoor er gezamenlijke financiering en andere hulpbronnen gezocht kunnen worden.” Daarvoor wordt onder meer aansluiting gezocht met investeringsplatform Invest-NL. Dat heeft 2,4 miljard euro in kas om initiatieven met maatschappelijk belang te stimuleren. Zorg en welzijn hoort daar ook bij, maar het gaat niet alleen om geld, ook om kennis, om de netwerken waar op aangesloten kan worden.

Belangen niet altijd gelijk

“Het is heel mooi dat al deze partijen bij elkaar zijn gekomen,” stelt Luijten in ICT&health, dat 11 december verschijnt. “De belangen zijn namelijk niet altijd gelijk. Denk alleen al aan preventie van zorgvraag. Voor de twee Haagse ziekenhuizen betekent dat namelijk op termijn dat ze minder behandelingen vergoed krijgen. Nu is dat nog de bekende ‘perverse prikkel’ om op de ouderwetse manier zorg te blijven verlenen. Het moet voor een ziekenhuis ook interessant zijn om preventie voorop te stellen.” Concrete resultaten worden al over enkele maanden verwacht, stelt de programmamanager. “Er is al een aantal ronde tafels geweest om doelen te concretiseren, er worden zorgpadenanalyses uitgevoerd in het veld, dus met de zorgverleners en patiënten om wie het uiteindelijk gaat. Knelpunten zijn in kaart gebracht. In januari 2019 zullen er concrete plannen van aanpak komen voor speerpunten, waaronder detectie en vroegsignalering, arbeid en onderwijs, bevordering van inzet van ICT.”   Openingsmanifestatie van de e-healthweek 2019 Meer weten over hoe, waarmee en met wie de zorg haar toekomst implementeert? Bezoek dan op 21 januari 2019 de jaarlijkse ICT&health Openingsmanifestatie van de e-healthweek. Entreekaarten zijn gratis, dus wacht niet en meld u snel aan want op is op!